Wdrożenie systemu
Soflab ERP

 • point-10

  Wsparcie na każdym etapie wdrożenia

 • point-10

  Opieka powdrożeniowa

 • point-10

  Autorski system zarządzania zmianą

Etapy wdrożenia systemu
Softlab ERP by Asseco

Kontakt z konsultantem Softlab ERP

Rozpoznawszy potrzeby i sytuację, konsultant udzieli wszelkich niezbędnych informacji.

Analiza wdrożeniowa

Zespół projektowy zdefiniuje ostateczne wymagania odnośnie systemu

Przygotowanie infrastruktury

Przygotowanie i konfiguracja środowiska komunikacyjnego i systemowego niezbędnego do uruchomienia systemu Sofltab ERP

Konfiguracja systemu

Dostosowanie wybranych modułów systemu tak, by dopasować standardowe funkcjonalności do potrzeb klienta

Dostosowanie do potrzeb

Modyfikacje i rozszerzenia funkcjonalności standardowych oraz utworzenie funkcjonalności dedykowanych specjalnym potrzebom klienta

Import danych

Wprowadzenie danych produkcyjnych, umożliwiających uruchomienie systemu

Testy

Upewnienie o poprawności działania

Szkolenie pracowników

Szkolenie użytkowników systemu i udostępnienie filmów instruktażowych

Uruchomienie systemu

Rozpoczęcie pracy na wersji produkcyjnej systemu

Usługi podwrożeniowe

automatyzacja

Usługi serwisowe

-_wyniki finansowe

Usługi rozwojowe

kompletnosc

Usługi dodatkowe

Bezpieczny upgrade systemu

Nasz autorski system zarządzania zmianą usprawnia implementację i testowanie zmian dokonywanych w aplikacji ERP.

Optymalizacja stanów magazynowych

System pozwala na optymalizację stanów magazynowych, zarówno surowców dla produkcji jak i towarów handlowych dla sprzedaży, wykorzystując do tego celu historię operacji oraz zaawansowane mechanizmy propozycji zakupów. 

scren
scren

Planowanie zatowarowania

Moduł wspiera skuteczne planowanie zatowarowania, pomagając uniknąć sprzedaży utraconej, przestojów w produkcji, a także zbyt wysokich stanów magazynowych. 

Zarządzanie zapasem magazynowym

System umożliwia właściwe zarządzanie zapasem magazynowym, uwzględniając takie informacje jak m.in. stany minimalne, maksymalne, towary zamówione, towary w drodze, sezonowość, trendy, czy parametry dostaw określone dla dostawców. Właściwe zarządzanie stanem magazynowym pozwala uniknąć m.in. zamrożenia kapitału w towarach niskorotujących. 

scren

Analizy sprzedażowe

Analizy w obszarze sprzedaży obejmują zarówno zamówienia od odbiorców jak i sprzedaż, a wykorzystując unikalne mechanizmy rozliczenia wartości obrotów przy zastosowaniu wielu ciągów rozliczeń, uzyskujemy analizę rentowności sprzedaży z uwzględnieniem późniejszych korekt wartościowych i rabatów retrospektywnych w zakupach. 

scren
scren

Analizy magazynowe

W obszarze magazynu analizy obejmują m.in. wartość zapasu, dynamikę obrotów, wskaźniki rotacji, wiekowanie zapasów, analizę ABC i XYZ. 

Analizy zarządcze

Dodatkowo w przypadku zastosowania modułu Analizy zintegrowanego z modułem Logistyka i Sprzedaż dostępne są analizy na poziomie zarządczym,uwzględniające zarówno graficzne jak i tabelaryczne analizy danych, pozwalając na spojrzenie na dane na wybranym poziomie szczegółowości. Wykorzystują one najnowszą technologię wielowymiarowych analiz, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum obciążenia serwerów bazodanowych.

scren

Rozwiązanie umożliwia m.in.:

 • Wykorzystanie bazy REGON w celu uzupełniania danych kontrahentów. 
 • Weryfikację czynnego płatnika VAT, aktywnego numeru VAT w UE, wspierając wewnętrzne kontrole biznesowe jako element należytej staranności w VAT. 
 • Integrację z firmami kurierskimi. 
 • Wykorzystanie uniwersalnego interfejsu SL_API. 
 • Wykonanie szybkich importów i eksportów w wielu formatach np. XLS, CSV. 
 • Automatyczne eksporty do modułu finansowo-księgowego oraz pozyskanie z niego informacji np. o rozrachunkach czy płatnościach przeterminowanych. 
 • Wykorzystanie dedykowanej aplikacji (serwera integracji) HCOM do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. 

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


Przewiń do góry