WMS

 • point-10

  Obsługa kodów kreskowych

 • point-10

  Monitoring pracy magazyniera

 • point-10

  Traceability

 • point-10

  Zarządzanie przypisywaniem zadań

 • point-10

  Obsługa jednostek logistycznych

 • point-10

  Integracja z automatyką magazynową

Moduł WMS systemu Softlab ERP by Asseco pozwala w pełni zarządzać magazynem wysokiego składowania, usprawniając prowadzenie gospodarki magazynowej – od przyjęcia aż do wydania towaru.

Przyjęcia towarów

Rejestracja towarów następuje bezpośrednio w systemie poprzez terminal radiowy i odbywa się z dokładnością do atrybutów wymaganych do pełnej identyfikacji towaru – definiowanych dla każdej kartoteki lub grup kartotek osobno. Obsługa kodów kreskowych zgodnych ze standardem GS1 oraz możliwość rejestracji jednej dostawy przez wielu operatorów znacząco wpływają na zwiększenie wydajności pracy. W efekcie system dysponuje dokładną wiedzą na temat aktualnych stanów magazynowych z uwzględnieniem numerów partii i dat ważności, co przekłada się na skuteczne zarządzanie całością procesów magazynowych.

Za sprawą algorytmów wyszukiwania lokalizacji, bazujących na parametrach takich jak przypisanie towarów do lokalizacji, objętość i ładowność, system wyznacza najbardziej optymalne miejsce podczas rozwożenia przyjętego towaru. Dzięki automatycznemu przydzielaniu zadań wózkowym praca odbywa się dużo płynniej i sprawniej, co sprawia, że towar jest szybciej dostępny do sprzedaży.

Wydania towarów

System zawsze automatycznie planuje jednostki wysyłkowe w sposób najbardziej optymalny już na etapie zamówień, co niezwykle przyspiesza proces kompletacji. Aplikacja samoczynnie dzieli listę kompletacyjną wg obszarów, w których składowany jest towar oraz wg rodzajów kompletacji. Co więcej, system układa listę kompletacyjną w podziale na jednostki wysyłkowe, uwzględniając wagę i objętość, dzięki czemu wszystkie jednostki logistyczne są zawsze optymalne. Jeśli zamówienie obejmuje towary w ilości pełno-paletowej to nie trafiają one na listę kompletacyjną, tylko są pobierane od razu przez wózkowych, którzy zwożą je do załadunku.

Aplikacja automatycznie planuje kompletację i proponuje optymalną ścieżkę zbiórki, więc magazynier nie musi się zastanawiać gdzie szukać towaru, tylko jest prowadzony za rękę. Dodatkowo, w sytuacjach nietypowych np. w razie wykrycia uszkodzenia towaru, system aktualizuje listę kompletacji w czasie rzeczywistym. Odpowiednie zaplanowanie ścieżki kompletacji umożliwia zwiększenie efektywności procesu kompletacji jak również skrócenie czasu zbiórki.

System umożliwia zarówno wydanie towaru pod pojedyncze zamówienia, jak i bardziej zaawansowane planowanie transportów na bazie harmonogramu tras. W przypadku realizacji niewielkich zamówień od różnych kontrahentów istnieje możliwość połączenia ich poleceń kompletacji (multipicking). Usprawnia to pracę magazyniera, który – podczas jednego procesu – kompletuje zamówienia różnych odbiorców do osobnych kartonów wysyłkowych.

Inwentaryzacja

Przy wykorzystaniu aplikacji WMS aktualizacja stanów magazynowych następuje podczas bieżącej pracy w czasie rzeczywistym. Aktualizacja stanów magazynowych dotyczy zarówno samej inwentaryzacji ale również i innych procesów obsługiwanych w magazynie. Przykładowo jeśli podczas kompletacji towaru wykryte zostaną braki to są one automatycznie odnotowywane w systemie.

System WMS umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji bieżącej, którą można wykonać doraźnie w dowolnym momencie i dowolnym zakresie bez przerywania pracy magazynu i wstrzymywania sprzedaży.

Liczenie towarów odbywa się bezpośrednio na terminalu radiowym, bez obsługi papierowej. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych jest to szybkie i powstaje mniej pomyłek, a efekty liczenia widoczne są na bieżąco w czasie rzeczywistym. Osoby nadzorujące mogą na bieżąco kontrolować przebieg inwentaryzacji i reagować w przypadku wykrycia rozbieżności.

Intuicyjna aplikacja dla terminali radiowych

Moduł WMS systemu Softlab ERP by Asseco w praktyce niweluje konieczność długotrwałego szkolenia nowych pracowników:

 • point-10

  Dzięki odpowiednio zaprojektowanej aplikacji pracownik magazynu jest w praktyce prowadzony za rękę.

 • point-10

  Magazynier otrzymuje jasne polecenia i zrozumiałe komunikaty na każdym etapie pracy z terminalem, będąc w ciągłej interakcji z systemem. Aplikacja kontroluje jego pracę i nie pozwala przejść dalej w przypadku popełnienia błędu.

 • point-10

  Dodatkowo osoby nadzorujące mają możliwość zdalnej weryfikacji pracy magazyniera z uwzględnieniem historii wykonanych operacji, co ułatwia dokonanie oceny pracownika oraz wyjaśnianie problematycznych sytuacji.

przyjecie-dostawy

Rozwiązanie dostosowane do specyfiki branży FMCG

System nie tylko łatwo i szybko rejestruje numery partii oraz daty ważności w procesie przyjęcia towarów, ale także uwzględnia te parametry na każdym etapie obecności towaru na magazynie. Dzięki temu stany magazynowe są zawsze aktualne wraz z informacją o numerach partii i datach ważności.

Aplikacja zapisuje historię wydań uwzględniając numery partii i daty ważności, oraz wygodne raportowanie w tym zakresie. W efekcie w prosty sposób system umożliwia sprawdzenie, którzy klienci otrzymali partię towaru, która musi zostać wycofana ze sprzedaży.

System pozwala na raportowanie zagrożeń dotyczących kończących się dat przydatności oraz blokowanie online danych partii towarów bez konieczności ich fizycznego znakowania czy też przesuwania towaru zablokowanego w wydzielony obszar magazynu.

System w konfiguracji WMS Go

Wersja prekonfigurowana dla średnich firm pozwala na wdrożenie niewymagające pracochłonnej analizy przedwdrożeniowej. Dobrze wiemy z jakimi problemami borykają się magazyny wysokiego składowania, dlatego konfiguracja WMS Go spełnia potrzeby większości firm.

-_wms go 2

Korzyści z wdrożenia modułu WMS

-_3 synchronizacja zadan

Lepsza synchronizacja zadań przyjmujących i rozwożących towary oraz szybsza dostępność towaru do sprzedaży

-_3 planowanie zbiorki

Precyzyjne planowanie ścieżki zbiórki

-_3 jednostki wysylkowe

Tworzenie optymalnych jednostek wysyłkowych

dokumenty

Szybkie i sprawne tworzenie dokumentacji zawartości

-_3 szkolenie pracownikow

Znaczne przyspieszenie procesu szkolenia nowych pracowników i minimalizacja pomyłek

-_3 inwentaryzacja

Możliwość wykonania inwentaryzacji bez wstrzymania sprzedaży

-_3 daty waznosci

Szybka i łatwa rejestracja dat ważności

-_3 sledzenie partii

Pełne śledzenie partii od przyjęcia do wydania

Opinie klientów
o systemie Softlab ERP by Asseco

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


Przewiń do góry