Produkcja

 • point-10

  Zarządzanie technologią produkcji

 • point-10

  Surowce, kontrola stanu i zaopatrzenie

 • point-10

  Planowanie długookresowe i produkcja pod zamówienie

 • point-10

  Harmonogram operacyjny

 • point-10

  Rozliczanie produkcji

 • point-10

  Koszty i wykorzystanie zasobów produkcyjnych

Moduł Produkcja systemu Softlab ERP by Asseco kompleksowo wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego, takie jak planowanie produkcji, zarządzanie produkcją, czy rozliczenie produkcji, a także pomaga zoptymalizować procesy produkcyjne.

Zarządzanie technologią produkcji

Zarządzanie recepturami i marszrutami

Moduł umożliwia efektywne zarządzanie produkcją, w tym zarządzanie recepturami i marszrutami produkcyjnymi, oraz kontrolę gniazd i maszyn produkcyjnych. Wspiera także zarządzanie partiami surowców oraz pozwala na planowanie produkcji, a także jej harmonogramowanie krótko- i długoterminowe.

kompletacja

W module mogą występować zarówno receptury kompletacyjne, jak też dekompletacyjne, umożliwiające rozbiór na czynniki, czyli demontaż produktu. Mechanizm ten umożliwia nie tylko sprawne rozliczanie dekompletacji, ale również lepsze zarządzanie odpadami.

Surowce, kontrola stanu i zaopatrzenie

stan-surowcowy

Integracja z modułem Logistyka i Sprzedaż oraz generowanie przez moduł Produkcja dokumentów dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na zachowanie pełnej kontroli nad składem produktu, z dokładnością do użytej partii surowca.

planowanie-zaopatrzenia

Ma podstawie planów produkcyjnych moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Specjalny mechanizm pozwala na wyliczenie niezbędnych ilości surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

Planowanie długookresowe i produkcja pod zamówienie

planowanie-produkcji

System pozwala na planowanie produkcji w podziale na okresy planistyczne. W ramach poszczególnych okresów istnieje możliwość niezależnego planowania w podziale na fazy produkcyjne. Moduł wspomaga także generowanie propozycji planów produkcyjnych. W zależności od konfiguracji propozycja może bazować na podstawie historii obrotów wyrobów lub półproduktów. Istnieje również możliwość wygenerowania planów produkcyjnych na podstawie planów sprzedażowych.

produkcja-pod-zamowienie

Rozwiązanie wspiera przygotowanie ofert na podstawie specyfikacji produkcyjnej, uwzględniającej planowane koszty produkcji. Oferty produkcyjne mogą powstawać w systemie na podstawie istniejących receptur produkcyjnych z możliwością dostosowania oferty do specyfiki zamówienia. Istnieje też możliwość przygotowania oferty dla złożonego produktu od podstaw, co ma szczególnie znaczenie dla firm realizujących projekty, w których procesy produkcyjne są niepowtarzalne.

kooperacja

W przypadku firm produkcyjnych wspomagających się w procesie wytwarzania zewnętrznymi podmiotami, system wspomaga uwzględnienie kooperacji począwszy od rozliczenia surowców lub półproduktów po przyjęcie produkcji od podwykonawcy wraz z rejestracją kosztu usługi w kooperacji. Plany produkcyjne kooperanta mogą być uwzględnione w harmonogramie operacyjnym produkcji własnej. W rozszerzonym modelu rozliczenia kooperacji istnieje możliwość prowadzenia ewidencji magazynu kooperanta.

Harmonogram operacyjny

harmonogramowanie-produkcji

Rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację harmonogramu produkcji z dokładnością do działów, gniazd produkcyjnych oraz maszyn. Mechanizm „drag and drop” umożliwia prostą ręczną modyfikację harmonogramu, zaś mechanizm kopiowania wspiera handlowców w uzyskaniu informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.

procesy-operacje

Uwzględnienie w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn pozwala na kontrolę pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu. Umożliwia także rejestrację zespołów produkcyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji, co wpływa na lepszą kontrolę jakości.

Rozliczanie produkcji

rozliczanie-produkcji

System wspomaga rozliczenie produkcji przy wykorzystaniu danych z harmonogramu produkcyjnego. Na podstawie rejestrowanej pracy tworzone są automatycznie Karty Pracy. Dla produkcji w trudnych warunkach istnieje możliwość rozliczenia produkcji poprzez terminale dotykowe.

monitoring-produkcji

Dla osób zarządzających produkcją istnieją dedykowane rozwiązania ułatwiające bieżący monitoring procesu wytwarzania. Jednym z nich są dashboardy monitoringu produkcji umożliwiające w sposób ciągły obserwację realizacji zleceń produkcyjnych. Analiza zagrożeń produkcji pozwala w zautomatyzowany sposób na wykrywanie sytuacji niepożądanych, co pozwala podjąć odpowiednio wcześnie działania prewencyjne i zaradcze.

monitorowanie-kontroli-jakosci

Moduł pozwala m.in. na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty. Protokoły kontroli jakości umożliwiają prowadzenie badań asortymentu przy przyjęciu surowców oraz wykonywanie badań okresowych.

Koszty i wykorzystanie zasobów produkcyjnych

planowany-koszt-wdrozenia

Zastosowanie receptur produkcyjnych umożliwia wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to następnie na bieżącą kontrolę planowanego kosztu wytworzenia przez porównanie z faktycznymi kosztami produkcji, czy też z kosztami przewidywanymi.

rozliczanie-kosztow

Dla firm produkcyjnych, dla których istotne jest ustalenie dokładnego kosztu wytworzenia, system wspomaga uwzględnienie rzeczywistych kwot związanych z energią elektryczną, amortyzacją urządzeń, itp. w dokumentach rozliczających produkcję.

analizy

Dane historyczne to baza wiedzy pozwalająca na podjęcie działań mających na celu zoptymalizowanie kosztów produkcji. W systemie dostępnych jest wiele analiz wspomagających ten proces, jak np. analiza OEE czy analiza składu produktu.

Korzyści z wdrożenia modułu Produkcja

organizacja

Lepsza organizacja pracy i efektywniejsze wykorzystanie zasobów w dziale produkcyjnym

zaopatrzenie

Ułatwienie planowania zaopatrzenia produkcji

urzadzenia-mobilne

Szybka rejestracja danych nt. produkcji za pomocą urządzeń mobilnych

integracja-z-urzadzeniami

Automatyzacja wymiany danych z urządzeniami produkcyjnymi

Opinie klientów o systemie

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


  Przewiń do góry