Rozwiązania uzupełniające

 • point-10

  B2B/B2C

 • point-10

  Businesslink

 • point-10

  System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

 • point-10

  Business Intelligence

 • point-10

  CRM

System Sofltab ERP może zostać rozbudowany o szereg dodatkowych modułów, które pełnią specjalistyczne funkcje, wykraczające poza możliwości głównych modułów systemu ERP.

Platforma B2B/B2C

sprzedaz-online

B2B/B2C to platforma e-commerce przeznaczona do współpracy z partnerami handlowymi (B2B) lub do bezpośredniej sprzedaży detalicznej (B2C). Dzięki natywnej integracji z systemem Softlab ERP by Asseco wdrożenie B2B/B2C to szybki i skuteczny sposób na uruchomienie sprzedaży on-line. Usługa chmurowa B2B/B2C jest utrzymywana w Data Center Asseco Business Solutions i dostępna w modelu abonamentowym.

kartoteka-materialowa

Asortyment prezentowany jest w formie listy, gdzie dla każdego towaru wyświetlane są podstawowe informacje i zdjęcie. W szczególności dostępna jest informacja o dostępności danego towaru na magazynie powiązanym z operatorem oraz jego cenach.

latwe-zakupy

Wybrany towar może być dodany do koszyka po określeniu ilości zamawianego produktu w wybranej jednostce miary. Dodatkowo dostępna jest informacja o ilości towaru, którą udało się zarezerwować. Rezerwacja zakładana jest w magazynie powiązanym z operatorem B2B/B2C. Z poziomu Kartoteki Towarowej lub Koszyka możliwe jest zarejestrowanie zamówienia.

lista-zamowien-faktury-historyczne

Dla każdego zamówienia dostępny jest wgląd w jego pozycje oraz informacja o dokumencie sprzedaży, który jest z nim powiązany. Każdy dowód może być wydrukowany lub zapisany w formie pliku PDF.

aktualne-warunki-handlowe

Operator ma możliwość podejrzenia aktualnych warunków handlowych obowiązujących dla danego powiązanego z nim kontrahenta. Funkcjonalność ta prezentuje dane zawarte w systemie ERP.

lista-rozrachunkow

Rozwiązanie udostępnia listę rozrachunków w podziale na dokumenty rozliczone i nierozliczone. Możliwe jest również uzyskanie informacji o aktualnym saldzie (Wn i Ma) rozrachunku danego kontrahenta w kontekście danego dokumentu sprzedaży oraz w podsumowaniu za wybrany okres.

analiza-zakupow

Słownik ten służy do przeprowadza analizy zakupionych towarów w zadanym okresie. Dzięki mechanizmom systemu Softlab ERP by Asseco możliwe jest grupowanie danych po kolumnach dostępnych w tabeli.

customizacja

Platforma B2B/B2C oferuje wysoki poziom customizacji, zarówno w warstwie logiki biznesowej jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Zapewnia także najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas wykonywania operacji za jej pośrednictwem.

Korzyści z wdrożenia Platformy B2B/B2C

b2b

Szybkie i sprawne uruchomienie sprzedaży przez Internet

magazyn

Optymalizacja stanów magazynowych

personalizacja

Stały i mobilny dostęp kontrahentów do spersonalizowanej oferty

lancuch dostaw

Integracja w ramach łańcucha dostaw, co przekłada się na zmniejszenie kosztów transakcji oraz skrócenie czasu dostawy

Korzyści z wdrożenia usługi Businesslink

obieg dokumentow

Przyspieszenie i automatyzacja procesu dostarczenia dokumentów

wygoda-i-oszczednosc

Oszczędność czasu i pieniędzy

bezpieczenstwo

Zapewnienie poufności i bezpieczeństwa danych (nikt poza osobą wystawiającą dokument i odbiorcą nie widzi danych faktur)

finanse

Pośrednio poprawa przepływu płatności

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

obsluga-dokumentow-elektronicznych

SEOD to rozwiązanie przeznaczone do kompleksowej obsługi dokumentów w formie elektronicznej. Aplikacja pozwala na wygodny import dokumentów, procesowanie zapotrzebowania i faktur kosztowych, rejestrowanie i rozliczanie delegacji, a także procedowanie umów i ofert. Będąc integralną częścią systemu Softlab ERP by Asseco, SEOD umożliwia digitalizację zarządzania dokumentami i automatyzację powiązanych z nimi procesów, usprawniając pracę i oszczędzając czas.

zapotrzebowania

Aplikacja umożliwia rejestrowanie oraz akceptację potrzeb zakupu materiałów, surowców oraz usług generowanych w całym przedsiębiorstwie. Zapotrzebowania mogą być dowolnie kategoryzowane, a od ich kategorii zależy dalsza ścieżka akceptacji i realizacji.

faktury-kosztowe

Rozwiązanie SEOD pozwala na rejestrowanie faktur zakupowych oraz akceptację dokumentów zakupu spływających do firmy. Faktury mogą być rejestrowane w dowolnej lokalizacji (raz wprowadzone do SEOD wraz ze skanem oryginału) i już dalej w formie elektronicznej podążają do osób akceptujących. Na ostatnim etapie obróbki faktury zakupowej jest ona weryfikowana i automatycznie księgowana.

delegacje

Obsługa delegacji odbywa się dwuetapowo – najpierw poprzez stworzenie planu delegacji, w którym użytkownik określa czas trwania i miejsce delegacji, wnioskuje o ewentualne zaliczki itp., a po odbyciu delegacji poprzez jej rozliczenie, kiedy użytkownik wprowadza faktyczny czas delegacji łącznie z przerwami, a także faktycznie odbyte przejazdy i poniesione koszty. Na każdym etapie aplikacja automatycznie wylicza wysokości diet i zwrotów, biorąc pod uwagę wszystkie wymagane zmienne (również dla delegacji zagranicznych). Delegacje w module SEOD są powiązane z modułem Finanse i Księgowość systemu ERP, co automatyzuje ich rozliczanie.

powiadomienia-przypomnienia

Program jest wyposażony w szereg mechanizmów usprawniających obieg dokumentów w firmie. Wśród nich znajduje się m.in. mechanizm powiadamiania poprzez e-mail o dokumentach oczekujących na obsługę oraz mechanizm przypominania o nieterminowości obsługi lub akceptacji dokumentów.

Korzyści z wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów

import

Łatwy import dokumentów odciąża pracowników niwelując potrzebę czasochłonnego, ręcznego wprowadzania ich do systemu ERP

wygondy dostep

Wygodny dostęp do aplikacji z dowolnego miejsca oraz e-mailowe powiadomienia i przypomnienia ułatwiają i przyspieszają pracę kadry menadżerskiej z dokumentami

bezpieczenstwo

Kontrola nad dostępem do informacji (niepowołani użytkownicy nie mają dostępu do odpowiednich dokumentów) oraz wydatkami (np. zapotrzebowaniami). Śledzenie obiegu dokumentów z przypisaniem osób odpowiedzialnych

mobilnosc

System wspiera pracę rozproszoną, zarówno w przypadku firm wielooddziałowych jak i pracy zdalnej

Business Intelligence

analityka-biznesowa

Oparte o technologię Qlik Sense rozwiązanie BI (Business Intelligence) to narzędzie umożliwiające przekształcenie danych firmowych w wiedzę analityczną, która odpowiednio interpretowana może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Moduł BI stanowi doskonałe narzędzie do podejmowania codziennych decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa. Rozwiązanie pozwala użytkownikom lepiej analizować i interpretować działania prowadzone w firmie, zwiększyć wydajność działań organizacji oraz maksymalizować zyski.

analiza-danych

Moduł BI umożliwia analizę kluczowych dla przedsiębiorstwa danych w obszarach takich jak sprzedaż, rozliczenia sprzedaży (płatności za faktury), wiekowanie zapasów, stany magazynowe (analiza ilościowo-wartościowa), dynamika sprzedaży, czy planowanie działań sprzedażowych.

intuicyjna-obsluga

Intuicyjna budowa raportów w module BI pozwala sięgnąć po najbardziej szczegółowe informacje bez konieczności posiadania wiedzy technicznej na temat struktur danych. Dzięki tej właściwości rozwiązanie może być udostępnione na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Korzyści z wdrożenia Business Intelligence

nieprawidlowosci

Szybka identyfikacja nieprawidłowości, pozwalająca zminimalizować ewentualne straty związane z działalnością poszczególnych działów

planowanie

Efektywniejsze planowanie wyników sprzedażowych, w oparciu o dane historyczne i realne możliwości firmy oraz jej zasobów

analizy bi

Poprawienie wyników finansowych firmy, dzięki możliwości dokładnej analizy obszarów związanych ze sprzedażą

-_analiza bi

Możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych, w oparciu o dogłębne analizy finansowe

wyszukaj

Precyzyjna i rzeczywista wiedza na temat aktywności klientów i ich relacji z firmą

analityka

Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych sprzedażowych oraz logistycznych

wykres

Dostęp do graficznej formy prezentowania danych firmowych poprzez wykresy

aktywnosc

Analiza aktywności około-sprzedażowych (np. skuteczności akcji promocyjnych)

CRM

porzadkowanie-dzialan-handlowych

Moduł CRM pozwala uporządkować działania prowadzone wobec klientów/potencjalnych klientów oraz gromadzić niezbędne informacje w jednym miejscu. Aplikacja pozwala rejestrować leady i podejmowane aktywności handlowe oraz pozwala planować je w postaci zadań, które można przeglądać w formie kalendarza. Działania handlowe można kierunkować w postaci tzw. szansy sprzedażowej. Wspierane jest też prowadzenie kampanii marketingowych i monitorowanie ich realizacji. Informacje pozyskiwane w trakcie realizacji działań handlowych są rejestrowane w module w spójny sposób i są udostępniane upoważnionym odbiorcom.

dashboard-handlowca

Dashboard handlowca stanowi ekran startowy modułu CRM i przedstawia na wspólnym widoku najważniejsze dla zalogowanego operatora informacje: wskaźniki sprzedaży, rozrachunków, zamówień i zadań, wykres planu sprzedaży i jego realizacji w ostatnich 12 miesiącach, listę zadań, szanse sprzedaży, dokumenty, oraz kalendarz.

kontrahenci

Widok Kontrahenci CRM służy do zarządzania kontrahentami stanowiącymi potencjalnych klientów, do których adresowane są działania handlowe i marketingowe. Rejestracja kontrahenta jest uproszczona do minimum: wystarczy podać skróconą nazwę i już tak opisanego kontrahenta można użyć w module. Wraz z prowadzeniem działań handlowych dane opisujące kontrahenta można rozszerzać, rejestrując informacje o pozyskaniu kontrahenta, uzupełniając dane rejestracyjne i teleadresowe, czy przypisując mu branżę.

szanse-sprzedazy

Sekcja Szanse sprzedaży pozwala kompleksowo zarządzać tematami handlowymi, z uwzględnieniem szeregu zmiennych jak szacowana wartość kontraktu, aktualny etap handlowy, czy szacowane prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu, a także kategoryzować je oraz przypisywać odpowiednie obszary np. wg produktów lub terytorium. Dostęp do poszczególnych szans zależy od uprawnień operatora, pełnionych przez niego ról w module CRM oraz pozycji w hierarchii organizacyjnej.

zadania

Zadania umożliwiają planowanie działań handlowych: pozwalają określić, kto, kiedy i co powinien zrobić, oraz przedstawiają stan realizacji. Zadania mogą być związane z większymi działaniami marketingowymi (np. kampania marketingowa lub szansa sprzedaży), lub mogą być samodzielne (działania ad hoc).

kampanie-marketingowe

Zdefiniowanie kampanii marketingowej w module CRM pozwala grupować zadania, których cele wypełniają cel nadrzędny tj. cel realizowany przez kampanię. W odróżnieniu od szansy sprzedażowej, kampania marketingowa dotyczy wielu kontrahentów. Aplikacja umożliwia adresowanie kampanii marketingowej do konkretnej grupy kontrahentów na podstawie np. przypisanej branży lub zdefiniowanej przez użytkownika dodatkowej klasyfikacji.

kalendarz

Kalendarz pozwala na przeglądanie zadań zalogowanego operatora w formie kalendarza, w widoku tygodniowym (w siatce bądź na osi czasu) lub miesięcznym. Zadania prezentowane są jako kolorowe paski, których długość odzwierciedla czas trwania zadania. W widoku tygodniowym długość zadania można określać z dokładnością do godzin i minut.

Korzyści z wdrożenia modułu CRM

relacje-z-klientem

Poprawa jakości obsługi klienta oraz umocnienie pozytywnego wizerunku jako partnera biznesowego

hr

Uporządkowanie relacji z kontrahentami i dostęp do całej historii kontaktów z klientem w jednym miejscu

kompletnosc

Szybki dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji na temat klientów firmy

obieg dokumentow

Dostęp do historycznych danych i dokumentów związanych z kontaktami z danym kontrahentem

customer-experience

Ciągłość relacji z klientami, niezależnie od zmian osobowych w obsłudze po stronie firmy

optmyalizacja kosztow

Efektywniejsze zarządzanie i mniej kosztowna obsługa bazy kontrahentów

marketing

Możliwość prowadzenia kampanii marketingowych dla klientów

automatyzacja

Automatyczna obsługa reklamacji

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


  Przewiń do góry