Finanse i Księgowość

 • point-10

  Różnice kursowe

 • point-10

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz przychodów

 • point-10

  Weryfikacja kontrahentów

 • point-10

  VAT Split Payment

 • point-10

  Biała lista VAT

 • point-10

  Ulga za złe długi w VAT

Moduł Finanse i Księgowość systemu Softlab ERP by Asseco to rozwiązanie, które umożliwia prowadzenie pełnej księgowości w średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, w tym także w organizacjach posiadających rozbudowaną strukturę w wielu lokalizacjach.

Księgowość finansowa

ksiegi-rachunkowe

Rejestracja dowodu księgowego jest wspomagana przez schematy księgowania, procedury do kopiowania i stornowania dowodów oraz procedury do przeksięgowania obrotów. Moduł umożliwia także kontrolę formalną zapisów, kontrolę bilansowania się dowodu oraz inne sprawdzenia podczas księgowania.

obroty-i-salda

Przeglądanie szczegółowe lub zbiorcze obrotów i sald, zarówno na kontach syntetycznych, jak i analitycznych.

uzgodnieni-danych

Na każdym etapie procesu księgowania i uzgadniania danych dostępne są funkcje kontrolne, które zabezpieczają przed popełnieniem błędów.

Księgowość podatkowa

ewidencja-cit

Gromadzenie danych do sporządzenia deklaracji podatkowych CIT oraz raportu dotyczącego rozliczenia podatku CIT wykazywanego w e-sprawozdaniu. Operacje gospodarcze można podzielić ze względu na źródło przychodów: kapitałowe i pozostałe.

ewidencja-vat

Moduł oferuje zróżnicowane rejestry VAT, które dostarczają danych do sporządzenia deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-ZD, VAT-27, VIUD. Naliczony podatek VAT może być rozliczany proporcjonalnie, z opcją naliczania i stornowania korekt, za pomocą not wewnętrznych, czy przeksięgowania.

weryfikacja-wiarygodnosci-kontrahentow

Automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta przy operacjach związanych z mechanizmem podzielonej płatności, przy zakupach z odliczanym podatkiem VAT, czy też przy stosowaniu korekty z tytułu ulgi za złe długi.

Rozrachunki

kartoteka-rozrachunkow

Aktualizowana na bieżąco kartoteka rozrachunków pozwala na śledzenie dokumentów wpływających na aktualne saldo rozrachunku, generowanie przelewów, naliczanie odsetek i różnic kursowych.

korespondencja-z-kontrahentami

Ewidencja rozrachunków obejmuje nie tylko księgowane dokumenty, ale także towarzyszącą im korespondencję: wezwania do zapłaty, noty odsetkowe oraz potwierdzenia sald.

odpisy-aktualizujace-naleznosci

Tworzenie oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących należności.

mechanizmy-widnykacji

Rejestrowanie kontaktów z klientami dla celów windykacji.

narzedzia-dodatkowe

Wbudowane mechanizmy m.in. do parowania rozrachunków, przeksięgowania sald na inne konta, naliczania różnic kursowych i odsetek, czy likwidacji sald.

Płatności

rejestry-kasowe-i-bankowe

Usprawnienie ewidencji wpłat i wypłat gotówkowych w kasie oraz bezgotówkowych w banku, automatyzacja większości księgowań oraz dwutorowa wycena środków pieniężnych na rachunkach walutowych (dla celów bilansowych i podatkowych).

przelewy-wychodzace

Automatycznie tworzenie dokumentów przelewów wychodzących dla kontrahentów (PLN i walutowe) – na podstawie zobowiązań oraz obsługa płatności na rzecz urzędów skarbowych i ZUS.

home-banking

Eksport przelewów do modułów home-banking, import i księgowanie wyciągów bankowych, import kursów walut czy danych o płatnościach kartami np. VISA.

Sprawozdawczość

sprawozdanie-finansowe

Definiowanie oraz sporządzanie sprawozdań finansowych (tradycyjnych i elektronicznych w formacie xml), wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości.

e-deklaracje

Deklaracje VAT, CIT i PIT mogą być sporządzane w postaci wydruków lub w postaci elektronicznej. Można je zapisać w module E-deklaracje, podpisać kwalifikowanym podpisem i wysłać, a następnie odebrać UPO.

jpk

Przygotowanie, podpisanie i wysłanie plików xml dla: ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych, magazynu, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT (w oparciu o dane w formacie txt, xml lub xls).

sprawozdania-skonsolidowane

Ewidencjonowanie sumarycznych obrotów na kontach ze spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz danych finansowych niezbędnych do dokonania korekt i wyłączeń konsolidacyjnych.

arkusz-sl

Dostęp do danych oraz części funkcjonalności systemu Softlab ERP by Asseco w pliku .xls.

Korzyści z wdrożenia modułu Finanse i Księgowość

pelna automatyzacja

Pełna automatyzacja pracy w dziale księgowości i finansów, umożliwiająca wzrost efektywności i lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich

wykrywanie-bledow

Redukcja liczby błędów popełnianych przez pracowników dzięki rozbudowanym mechanizmom kontrolnym

analizy

Możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych w oparciu o dogłębne analizy finansowe

mobilnosc

Szybki, wygodny i bieżący dostęp do uporządkowanych danych finansowych przedsiębiorstwa

wymiana-danych

Sprawna i automatyczna wymiana danych z bankami, urzędem skarbowym i ZUS

dane

Prosta konsolidacja informacji pochodzącej z innych modułów systemu

zmienne przepisy prawa

Praca w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa

dokumenty

Możliwość łatwego tworzenia raportów okresowych i lepsza współpraca z audytorem

Opinie klientów o systemie

Zapytaj o szczegóły

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą albo chcesz uzyskać więcej informacji, wypełnij formularz lub zadzwoń. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i po rozpoznaniu sytuacji będzie mógł podać szacunkowy koszt wdrożenia

Zapytania ofertowe

Hotline dla Klientów


  Przewiń do góry