Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Zarządzanie Zmianą: usprawnienie implementowania i testowania zmian dokonywanych w aplikacji ERP

System Zarządzania Zmianą stworzony przez Asseco Business Solutions jest jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu rozwiązań, jakie można spotkać w systemach klasy ERP.

System Zarządzania Zmianą - autorskie rozwiązanie oferowane przez Asseco Business Solutions

Zadaniem systemu jest usprawnienie implementowania i testowania zmian dokonywanych w aplikacji ERP oraz przenoszenie tych zmian do środowiska produkcyjnego.

Idea rozwiązania

Profesjonalny System Zarządzania Zmianą oferowany przez Asseco Business Solutions jest narzędziem gwarantującym klientom bezpieczne i stabilne użytkowanie oraz rozwój wdrożonej aplikacji.

Implementacja zmian wdrożeniowych, odpowiadających specyficznym wymaganiom klienta, realizowana w oparciu o System Zarządzania Zmianą, daje gwarancję przenoszenia tych zmian w ramach upgrade’u systemu  Softlab ERP by Asseco do wyższych wersji.

W ten sposób klient ma zagwarantowany dostęp do funkcjonalności (i korzyści z nimi związanych) powstających w wyniku prac rozwojowych realizowanych przez zespoły programistyczne Asseco Business Solutions, przy jednoczesnym zachowaniu własnych dedykowanych funkcjonalności.

 

Warto podkreślić, że wybór systemu Softlab ERP by Asseco (poprzez fakt dostępności Modułu Zarządzania Zmianą) stanowi dla klientów swoiste ubezpieczenie projektu. Oznacza bowiem, że w przyszłości wszelkie zmiany funkcjonalności aplikacji będą realizowane dużo sprawniej i bezpieczniej niż w innych, dostępnych na rynku rozwiązaniach.

Bezpieczeństwo wprowadzania zmian do systemu na wszystkich etapach projektu!

Metoda wprowadzania zmian do systemu w oparciu o System Zarządzania Zmianą jest realizowana zarówno na poziomie projektu wdrożeniowego, jak również po jego zakończeniu – w ramach prac rozwojowych realizowanych przez Asseco Business Solutions na etapie umowy serwisowej.

Proces dokonywania zmian krok po kroku

System pozwala przede wszystkim na uporządkowanie procesu oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian do programu ERP, w trakcie jego użytkowania (tj. zmian obejmujących aktualizację oprogramowania o nowe wersje, wprowadzanie zmian funkcjonalnych, itp.).

  • Pierwszym krokiem w procesie dokonywania zmiany w systemie Asseco Softlab ERP jest zdefiniowanie ustawień całego środowiska bazodanowego w tzw. Repozytorium (baza danych REP). Oznacza to zaprogramowanie, na jakich serwerach, w jakich bazach danych i w jakiej kolejności będą uruchamiane poszczególne skrypty (wprowadzane zmiany). Repozytorium przechowuje całą przygotowaną konfigurację systemu, wraz z historią uruchamiania skryptów.
  • Następnie prace konfiguracyjne i wdrożeniowe prowadzone są w bazie deweloperskiej (baza DEV). Po dokonaniu ww. zmian w bazie deweloperskiej (nie ingerujących w bieżącą pracę systemu ERP) wszystkie wprowadzone skrypty są testowane w bazie testowej (baza TEST).
  • Po uzyskaniu pozytywnych wyników testów wszelkie dokonane zmiany w systemie mogą zostać już zaimplementowane w bazie produkcyjnej (baza PROD) i być widoczne dla jej użytkowników.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Bezpieczeństwo produkcji
Wiarygodny proces realizacji testów
Kontrolę nad wprowadzaną zmianą
Bezpieczne dostarczenie zmian

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.