Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Zaopatrzenie: sprawne zarządzanie procesem zamówień i dostaw towarów.

Moduł Zaopatrzenie to rozwiązanie pozwalające na zastosowanie jednego ogólnego mechanizmu do wielu procesów w firmie.

Moduł Zaopatrzenie jest narzędziem, które pozwala na optymalizację stanu surowców i towarów w magazynach.

Umożliwia zarządzanie ofertą oraz wspiera dystrybucję i redystrybucję produktów w sieci. Usprawnia także tworzenie zamówień do dostawców.

Zaopatrzenie to jeden z podstawowych modułów
zintegrowanego systemu Softlab ERP by Asseco.

 

Rozwiązanie pozwala na optymalizację stanu surowców i towarów w magazynach. Umożliwia zarządzanie ofertą oraz wspiera dystrybucję i redystrybucję produktów w sieci. Usprawnia także tworzenie zamówień do dostawców.

 

Dzięki użyciu różnych algorytmów naliczania i bogatej parametryzacji systemu rozwiązanie może być wykorzystane zarówno do tworzenia propozycji zamówień do dostawców jak również do planowania dystrybucji i redystrybucji towaru w przedsiębiorstwie, a także w celu generowania planów produkcji.

 

Moduł wylicza również planowaną sprzedaż i zapotrzebowanie na towar a następnie generuje zestaw propozycji przesunięć pozwalających na zoptymalizowanie stanu magazynowego.

 

 

Zakres funkcjonalny

 

Optymalizacja stanów magazynowych

Podstawowym zadaniem modułu jest zapewnienie ciągłości sprzedaży w sklepach i oddziałach oraz zarządzanie modelem asortymentu w poszczególnych placówkach. Specjalny mechanizm pozwala identyfikować tendencję oraz sezonowość sprzedaży towaru z danej grupy, a następnie wyliczyć zapotrzebowanie na towar w każdym oddziale.

 

Definiowalne algorytmy i parametryzacja

Zdefiniowane algorytmy i parametryzacja pozwalają na uwzględnianie ustalonych, zadanych warunków dla sposobu optymalizacji stanów magazynowych oraz konfiguracji harmonogramu dostaw. Funkcjonalność ta umożliwia między innymi przeprowadzenie analizy zapotrzebowania w razie nagłego wzrostu popytu o zadany wskaźnik.

 

Współpraca z modułem produkcyjnym

Moduł współpracuje z Modułem Produkcja w zakresie tworzenia zamówień i harmonogramu dostaw surowców na podstawie planów produkcyjnych, z uwzględnieniem specyfiki produkcji.

 

Kartoteki materiałowe

Kartoteka materiałowa jest elementem wspólnym dla wielu modułów systemu Softlab ERP by Asseco i przechowuje dane dotyczące wszystkich asortymentów ewidencjonowanych w systemie.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej, dzięki skróceniu czasu przebywania towaru w magazynie i mechanizmom pozwalającym planować dostawy „w ostatniej chwili
Optymalizacja stanu towarów w sieci sprzedaży / magazynów i zmniejszenia zamówień do dostawców dzięki automatyzacji redystrybucji towarów nadmiarowych oraz zalegających.
Realne zmniejszenie stanów magazynowych, przy jednoczesnym zachowaniu lub zwiększeniu dostępności towarów.
Elastyczne zarządzanie towarem, dzięki możliwości stosowania wielu różnych algorytmów dla różnych grup towarów i realizowanych procesów.
Optymalizacja procesów zachodzących w magazynie, czasu i kosztów dostaw.
Minimalizacja wartości kapitału zamrożonego w towarze.
Minimalizacja kosztów magazynowania i obsługi magazynowej.
Maksymalizacja i kontrola współczynnika obsługi klientów, dzięki lepszej dostępności towarów.
Zmniejszenie kosztów własnej obsługi i ilości błędów, dzięki automatyzacji zamówień do dostawców i zaopatrzenia placówek
Minimalizacja sprzedaży utraconej, dzięki zapewnieniu zaopatrzenia zgodnego z aktualnymi potrzebami.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.