Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Środki trwałe: profesjonalne zarządzanie majątkiem firmy.

Zadaniem modułu Środki Trwałe jest ułatwienie zarządzania majątkiem firmy w średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także w biurach rachunkowych oraz w firmach wielooddziałowych.

Środki Trwałe to jeden z podstawowych modułów zintegrowanego systemu Softlab ERP by Asseco.

Dzięki rozbudowanym funkcjom ułatwia zarządzanie majątkiem firmy w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w biurach rachunkowych oraz w firmach wielooddziałowych.

Bogata funkcjonalność modułu

pozwala naprowadzenie ewidencji zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia lub innych typów definiowanych przez użytkownika.

Zakres funkcjonalny

Ewidencja

Kartoteka to najważniejszy element modułu Środki Trwałe, prezentujący informacje o środkach oraz ich aktualnym stanie i wartości. Funkcja kartoteki udostępnia informacje podstawowe, takie jak numer inwentarzowy, nazwa, grupa klasyfikacji środków trwałych oraz dane niezbędne do naliczenia amortyzacji.

 

Historia zmian

Funkcja historii zmian pozwala na zapisywanie historii zmian stanów kartotek po każdej operacji na środku, co daje możliwość analizy wartości inwentarzowych, umorzenia czy amortyzacji praktycznie w dowolnych przekrojach.

 

Plan kont i dekretacje

Moduł współpracuje z modułem finansowo-księgowym i może korzystać ze zdefiniowanego w nim planu kont. Każda operacja posiada określony „schemat księgowania”, będący oznaczeniem metody, według której tworzone są dekrety.

Inwentaryzacja

Moduł pozwala na obsługę wszystkich etapów procesu inwentaryzacji środków trwałych (przygotowanie planów inwentaryzacji, generacja arkuszy spisowych, uzupełnienie ilości w arkuszach)

 

Zautomatyzowany spis z natury

Inwentaryzacja na urządzeniach mobilnych. Możliwość wykorzystania w procesie spisu urządzeń mobilnych z czytnikiem kodów po wcześniejszym oklejeniu środków trwałych etykietami z kodami kreskowymi.

 

Pakiet raportów

Moduł wyposażony jest w komplet raportów dostępnych w formie graficznych wydruków, dynamicznych przeglądarek i tabel przestawnych

 

Operacje

Operacje stanowią zbiór zarejestrowanych czynności, pokazujących wszystko, co dzieje się ze środkiem trwałym od momentu jego pojawienia się w firmie.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Wsparcie obsługi rozliczania wszystkich metod amortyzacji, dwóch równoległych ciągów amortyzacji oraz modernizacji środków trwałych.
Możliwość rozbudowania funkcjonalności o moduł Finanse i Księgowość oraz o terminal środków trwałych.
Bieżący dostęp do uporządkowanych informacji na temat majątku przedsiębiorstwa.
Dostęp do raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi.
Szybkie, bezpieczne i efektywne zarządzanie aktywami trwałymi firmy.
Automatyzacja naliczania i księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.