Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752
Obsługa
kodów kreskowych
Monitoring
pracy magazyniera
Traceability
Zarządzanie
przypisywaniem zadań
Obsługa
jednostek logistycznych
Integracja z automatyką
magazynową
Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie przed magazynem stawiane są coraz to nowe, większe wyzwania. Nacisk na optymalizację kosztów, duża rotacja pracowników oraz problemy z ich znalezieniem sprawiają, że bez systemu informatycznego do zarządzanie magazynem staje się bardzo trudnym zadaniem.

 

 1. System Softlab WMS by Asseco powstał po to, aby w maksymalnym stopniu wspierać i ułatwiać ten proces. Dla przykładu podczas realizacji zbiórki towaru system magazynowy – przy pomocy prostych komunikatów – prowadzi operatora od lokalizacji do lokalizacji, wskazując jakie towary ma pobrać. Dzięki takiemu podejściu operator nie musi mieć wiedzy o rozmieszczeniu towaru na magazynie, ani o optymalnej ścieżce zbiórki. Ponadto wszystkie czynności wykonywane przez operatorów są rejestrowane w systemie w czasie rzeczywistym, co daje możliwość łatwego monitorowania ich pracy.
 2. Właściwe zarządzanie kolejnością zadań jest możliwe dzięki nadawaniu im priorytetów i przydzielaniu do konkretnych operatorów.
 3. Przeniesienie z pracownika na system magazynowy wiedzy o rozmieszczeniu towaru w magazynie oraz prosty i ergonomiczny interfejs skracają do minimum proces wdrożenia nowych pracowników.
Przyjęcie

System Softlab WMS by Asseco umożliwia rejestrację przyjmowanego towaru na podstawie awizacji.

 

 1. Rejestracja odbywa się z dokładnością do atrybutów wymaganych do pełnej identyfikacji towaru – definiowanych dla każdej kartoteki lub grup kartotek osobno. Obsługa kodów kreskowych zgodnych ze standardem GS1 oraz możliwość rejestracji jednej dostawy przez wielu operatorów znacząco wpływają na zwiększenie wydajności pracy.
 2. Ponadto nasz system magazynowy umożliwia zablokowanie do sprzedaży przyjętego towaru do czasu przejścia kontroli jakości.
 3. Dzięki algorytmom wyszukiwania lokalizacji, bazujących na parametrach takich jak przypisanie towarów do lokalizacji, objętość i ładowność, system wyznacza najbardziej optymalne miejsce podczas rozwożenia przyjętego towaru.
Picking i multipicking

System Softlab WMS by Asseco umożliwia planowanie transportów na bazie harmonogramu tras oraz wydania pod pojedyczne zamówienia.

Zlecenia kompletacyjne są tworzone z uwzględnieniem wielu różnych kryteriów definiowanych na poziomie magazynu i kartotek materiałowych. Wymienić można wśród nich dopuszczalne wagi i objętości zleceń kompletacji, rodzaje towarów, strefy i/lub sektory magazynowe, ilości towarów czy zdefiniowaną kolejkę wydań z magazynu (FIFO, FEFO, itp. ). Umożliwia to optymalizację pracy magazynu, zwiększenie jego wydajności, uporządkowanie pracy oraz kontrolę wydań zgodnie z wymaganą kolejką, a co za tym idzie sprawniejsze zarządzanie magazynem.

Dzięki temu pracownik magazynu, wykonując polecenia wyświetlane na terminalu radiowym, będzie kompletować optymalne jednostki składankowe, odwiedzając miejsca składowania w odpowiedniej kolejności. W przypadku poleceń kompletacji zawierających niewielką ilość linii i towaru standardowa kompletacja staje się nieoptymalna.

Magazynier większą cześć swojego czasu przeznacza wówczas na drogę pokonywaną pomiędzy strefą składowania, a strefą wydań (przygotowania towaru do wydania). W takim przypadku system Softlab WMS by Asseco umożliwia łączenie pojedynczych zleceń kompletacji w większe paczki kompletacyjne, które realizowane są w jednym procesie zbiórki.

Realizacja tak zgrupowanych poleceń następuje w odpowiednio ustalonej kolejności, która uwzględnia wszystkie kompletowane pozycje oraz proces rozsortowywania towaru w trakcie kompletacji. Łączenie to może odbywać się automatycznie przez program (na podstawie ustalonych kryteriów) oraz w sposób ręczny – przez pracownika magazynu (najczęściej kierownika zmiany lub brygadzistę).

 

Integracja z firmami kurierskimi
 1. Wszystkie wiodące na rynku firmy kurierskie umożliwiają obecnie zamawianie i monitoring usług kurierskich przy użyciu dedykowanych serwisów integracyjnych.
 2. System Softlab WMS by Asseco umożliwia taką integrację z automatycznym wykorzystaniem informacji zapisanych w programie (np. na temat wagi, wartości przesyłki oraz adresu dostawy).
 3. Dzięki integracji z firmą kurierską znacząco skraca się czas od skompletowania paczki do zamówienia przesyłki. Eliminowane są pomyłki, zaś proces wysyłki towaru znacząco się usprawnia.
Inwentaryzacja

System Softlab WMS by Asseco umożliwia zarówno inwentaryzację pełną jak i częściową, które odbywają się na podstawie wygenerowanego wcześniej planu inwentaryzacyjnego.

 

 1. Podział inwentaryzacji na arkusze spisowe umożliwia jednoczesną pracę wielu zespołów inwentaryzacyjnych. W przypadku różnic istnieje możliwość wygenerowania arkuszy kontrolnych i wykonania na ich podstawie kolejnych iteracji spisu zawężonych do wykrytych niezgodności.
 2. Ponadto operator w każdym momencie ma możliwość wykonania inwentaryzacji ciągłej – na żądanie.
 3. Podczas rozliczaniu inwentaryzacji istnieje możliwość uwzględnienia niezgodności zarejestrowanych na innych magazynach.
Pozostałe obszary

 

System Softlab WMS by Asseco wspiera pracę w magazynie wysokiego składowania również w wielu mniejszych obszarach:

 

 1. Automatyczne mechanizmy generowania poleceń uzupełnień miejsc kompletacyjnych dbają o to, aby najbardziej krytyczny proces – wydanie – przebiegał bez zaburzeń.
 2. Podział kompletacji na jednostki wysyłkowe na ogół wpływa negatywnie na optymalizację pracy. Dlatego po zbiórce kompletacyjnej istnieje możliwość skorzystania z dedykowanego procesu przepakowania.
 3. Proces załadunku dba o to, aby nie doszło do pomyłek na ostatnim z etapów wędrówki towaru po magazynie i aby towar trafił do właściwego odbiorcy.

Wymienione funkcjonalności naszego systemu magazynowego stanowią tylko ułamek wszystkich rozwiązań – w celu ich poznania zapraszamy do kontaktu.

 

 

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania
Przyjęcie
Picking i multipicking
Integracja z firmami kurierskimi
Inwentaryzacja
Pozostałe obszary

Nasze doświadczenia z systemami WMS w firmie INTERCARS - lidera w branży Automotive!

System WMS by Asseco został uruchomiony w nowym centrum logistycznym firmy ILS (Grupa Inter Cars) w Kajetanach pod Warszawą, pełniącym funkcję magazynu centralnego ILS dla całej Europy.

 

Obejrzyj nagranie!Co zyskasz wdrażając nasz system WMS w magazynie?

Case Study

Rosnące potrzeby w magazynie wysokiego składowania

Aby utrzymać jakość świadczonych usług, zoptymalizować koszty obsługi oraz zapewnić wysoki poziom współpracy z kontrahentami firma Salamander zdecydowała się na wdrożenie systemu klasy WMS, wspomagającego zarządzanie magazynem wysokiego składowania.

Cele, jakie Salamander chciał osiągnąć dzięki rozwiązaniu, to przede wszystkim usprawnienie procesów logistycznych w zakresie gospodarki magazynowej oraz automatyzacja pracy magazynierów.

Zaufali Nam:

 • SALAMANDER INDUSTRIE-PRODUKTE GMBH
 • KAMOKA
 • DENCKERMANN
 • PROFIX
 • GRUPA TOPEX
 • EUROSER DAIRY GROUP
 • TOPSIL

Informacje o produktach znajdziesz również w naszych folderach

Zobacz

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.