Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 81 710 34 40

Softlab WMS by Asseco: Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową

System Softlab WMS by Asseco pozwala na sprawne zarządzanie magazynem wysokiego składowania, upraszczając kluczowe procesy magazynowe – od momentu przyjęcia aż do momentu wydania towaru. Rozwiązanie umożliwia zwiększenie szczelności stanów magazynowych, zarówno surowców jak i wyrobów gotowych oraz szybkie lokalizowanie surowca oraz dokładniejszą kontrolę ruchów towarów.

Kompleksowe zarządzanie magazynem wysokiego składowania

Szeroka gama modułów do obsługi specjalizowanych procesów, które można konfigurować
zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów.

Dlaczego Softlab WMS by Asseco?

 •  Śledzenie partii

System Softlab WMS by Asseco umożliwia śledzenie ruchów towaru w magazynie z dokładnością do partii oraz kompletację i wydanie towarów według różnych algorytmów.

 • Dostęp do systemu w czasie rzeczywistym

Softlab WMS by Asseco umożliwia zastosowanie urządzeń mobilnych do zarządzania magazynem. Dzięki pracy na nich użytkownicy mają zapewniony dostęp do systemu w czasie rzeczywistym.

 • Integracja z innymi rozwiązaniami

Dzięki integracji Softlab WMS by Asseco z modułem produkcyjnym oraz sprzedażowo-logistycznym możliwa jest m.in. kontrola dostępności surowców podczas planowania produkcji i uruchamiania zleceń produkcyjnych oraz skorelowanie planu produkcji z planem sprzedaży i zakupów, aktualnym stanem magazynowym oraz bieżącymi zamówieniami klientów.

 • Terminale bezprzewodowe

Softlab WMS by Asseco pozwala na implementację i połączenie z rozwiązaniami terminalowymi, wspierającymi zarządzanie magazynem wysokiego składowania. Poprzez wdrożenie w magazynie bezprzewodowych terminali kodów kreskowych program steruje pracą magazynierów, eliminując pomyłki i skracając czas wykonywania operacji magazynowych.

Nasze doświadczenia z systemami WMS

System WMS by Asseco został uruchomiony w nowym centrum logistycznym firmy ILS (Grupa Inter Cars) w Kajetanach pod Warszawą, pełniącym funkcję magazynu centralnego ILS dla całej Europy.

Obejrzyj nagranie!

Co oferuje nasz system?

Zarządzanie magazynem wysokiego składowania

 

Softlab WMS by Asseco obsługuje dowolną strukturę lokalizacji magazynowych oraz uwzględnia specyficzne wymagania dotyczące przechowywania określonych towarów.

Do atrybutów lokalizacji zalicza się jej rozmiary, nośność i objętość kontrolowaną przez system, unikalny symbol oraz atrybut dostępności lokalizacji. Do każdej lokalizacji może być przyporządkowanych wiele symboli materiałowych. Przesunięcia pomiędzy lokalizacjami rejestrowane są za pomocą dowodów zmiany lokalizacji.

Wbudowane w program WMS mechanizmy pozwalają na generowanie dokumentów kompletacji, rozpaletowywania dostaw oraz zasilania lokalizacji kompletacyjnych z lokalizacji do składowania. Zarejestrowana struktura magazynu oraz definiowane podczas wdrożenia algorytmy doboru lokalizacji składają się na mechanizm planowania i optymalizacji rozłożenia towaru oraz optymalizacji tras środków transportu w magazynie.

Wykorzystanie technologii radiowych

 

W rozwiązaniu Softlab WMS by Asseco można wykorzystywać kody kreskowe, co dodatkowo usprawnia zarządzania magazynem oraz towarem.

 

Zastosowanie terminali radiowych pozwala na:

 • wyeliminowanie dokumentów papierowych z obiegu wewnętrznego towarów,
 • planowanie i współdzielenie pracy w magazynie między wielu magazynierów,
 • dokładniejszą kontrolę pracowników magazynu.

 

Wdrożenie terminali zintegrowanych z czytnikiem kodów kreskowych, korzystanie z kodów kreskowych na towarach oraz oznaczenie kodami kreskowymi lokalizacji pozwala dokładniej kontrolować przepływ towarów i zminimalizować możliwość pomyłki.

 

Program WMS, poprzez terminale, może wspomagać:

 • kontrolę przyjęcia i wydania towaru,
 • zarządzanie optymalnym ułożeniem towarów w magazynie (w oparciu o ranking rotacji magazynowej),
 • bieżące kontrole stanu towaru na lokalizacjach
 • inwentaryzację.

Plany inwentaryzacyjne

 

Na potrzeby inwentaryzacji w systemie tworzony jest plan inwentaryzacyjny, który określa zakres inwentaryzacji. Z tego planu generowane są arkusze spisowe.

Każdy z nich zawiera część symboli materiałowych uwzględnionych na planie, które będą zinwentaryzowane podczas spisu z natury. Spis może być przeprowadzony ręcznie lub przy wykorzystaniu urządzeń przenośnych z czytnikami kodów kreskowych.

Wykorzystanie urządzeń zdecydowanie przyspiesza proces spisowy i eliminuje w dużej mierze możliwość powstawania błędów. Po zakończeniu spisu z natury i wprowadzeniu danych do systemu generowane są dowody rozbieżności między stanem kartoteki materiałowej w systemie i w naturze oraz protokół zmian lokalizacji (w przypadku przesunięć między lokalizacjami).

Informacje o produktach znajdziesz również w naszych folderach

Zobacz

Co zyskasz wdrażając nasz system WMS w magazynie?

Obniżenie kosztu obsługi własnej magazynu wysokiego składowania poprzez optymalizację pracy i lepsze zarządzanie pracownikami.
Obniżenie kosztu użytkowania środków transportu w magazynie, dzięki optymalizacji rozłożenia towaru i tras zbiórki.
Lepsze opisanie lokalizacji i automatyczna kontrola warunków składowania towaru.
Łatwiejsze zarządzanie i kontrola prac personelu, dzięki zastosowaniu rozwiązań mobilnych.
Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej.
Elastyczniejsze zarządzanie lokalizacjami.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.