Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752
null

Adaptacyjny obieg dokumentów

null

Wielofirmowość

null

Planowanie zakupów

null

Elastyczna polityka cenowa

null

Unikalny system kontroli procesów i rezerwacji towarów

null

Dynamiczne analizy biznesowe

Zakres funkcjonalny

Od ofertowania do sprzedaży

Moduł logistyka i sprzedaż systemu Softlab ERP by Asseco w sposób kompleksowy wspiera procesy sprzedażowe w firmie, umożliwiając ich płynną i terminową realizację.

 • Rozwiązanie oferuje obiegi dokumentów, które umożliwiają wygodną obsługę procesu sprzedaży, uwzględniając takie dokumenty jak: oferty sprzedaży, zamówienia, faktury zaliczkowe, wydania towaru, faktury sprzedaży czy sprzedaż detaliczną.
 • Na każdym etapie procesu użytkownik jest informowany o statusie dokumentów oraz o akcjach do wykonania.
 • Konfiguracja obiegów dokumentów pozwala na dostosowanie do oczekiwań i potrzeb danego wdrożenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
 • Uzupełnieniem procesów sprzedaży są funkcje obsługi zwrotów, reklamacji jakościowych oraz mechanizm zbiorczych korekt rabatowych dla obsługi rabatów retrospektywnych.

Zarządzanie cenami, rabatami i promocjami

System do zarządzania logistyką i sprzedażą oferuje rozbudowane możliwości m.in. definiowania cenników, rabatów, promocji, parametryzacji składania rabatów, wyboru cen i rabatów, w zależności od konfiguracji.

 • Dokumenty handlowe, w których wykorzystywane są ceny i rabaty, posiadają informacje dotyczące ich pochodzenia.
 • Moduł oferuje wsparcie w udzielaniu rabatów po transakcyjnych/retrospektywnych.
 • Poza mechanizmami definiowania cen i rabatów, moduł umożliwia definiowanie promocji ilościowych i wartościowych.
 • Istnieje również możliwość definiowania kartotek komplementarnych.

Zarządzanie zapasem i planowanie zakupów

Moduł logistyka i sprzedaż systemu Softlab ERP by Asseco wspomaga planowanie zakupów i zarządzanie zapasem magazynowym.

 • Pozwala na optymalizację stanów magazynowych, zarówno surowców dla produkcji jak i towarów handlowych dla sprzedaży, wykorzystując do tego celu historię operacji oraz zaawansowane mechanizmy propozycji zakupów.
 • Wspiera skuteczne planowanie zatowarowania, pomagając uniknąć sprzedaży utraconej, przestojów w produkcji, a także zbyt wysokich stanów magazynowych.
 • Umożliwia właściwe zarządzanie zapasem magazynowym, uwzględniając takie informacje jak m.in. stany minimalne, maksymalne, towary zamówione, towary w drodze, sezonowość, trendy, parametry dostaw określone dla dostawców.
 • Właściwe zarządzanie stanem magazynowym pozwala uniknąć m.in. zamrożenia kapitału w towarach niskorotujących.

Analizy sprzedażowe i magazynowe w Softlab Analytics

Program do obsługi logistyki i sprzedaży Softlab ERP by Asseco oferuje możliwości analityczne w postaci wielu raportów i analiz, które głównie znajdują wykorzystanie w pracy operacyjnej.

Analizy na poziomie zarządczym znalazły się w module Softlab Analytics, który jest zintegrowany z aplikacją logistyczno-sprzedażową i zapewnia zarówno graficzne jak i tabelaryczne analizy danych, pozwalając na spojrzenie na dane na wybranym poziomie szczegółowości. Wykorzystują one najnowszą technologię wielowymiarowych analiz, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum obciążenia serwerów bazodanowych.

Analizy w obszarze sprzedaży obejmują zarówno zamówienia od odbiorców jak i sprzedaż, a wykorzystując unikalne mechanizmy rozliczenia wartości obrotów przy zastosowaniu wielu ciągów rozliczeń, uzyskujemy analizę rentowności sprzedaży z uwzględnieniem późniejszych korekt wartościowych i rabatów retrospektywnych w zakupach.
W obszarze magazynu analizy obejmują m.in. wartość zapasu, dynamikę obrotów, wskaźniki rotacji, wiekowanie zapasów, analizę ABC i XYZ.

Szerokie możliwości integracji

Moduł logistyka i sprzedaż systemu Softlab ERP by Asseco jest zintegrowany zarówno z innymi modułami aplikacji Softlab ERP, jak i z instytucjami państwowymi oraz z urządzeniami zewnętrznymi.

 

Rozwiązanie umożliwia m.in.:

 • Wykorzystanie bazy REGON w celu uzupełniania danych kontrahentów.
 • Weryfikację czynnego płatnika VAT, aktywnego numeru VAT w UE, wspierając wewnętrzne kontrole biznesowe jako element należytej staranności w VAT.
 • Integrację z firmami kurierskimi.
 • Wykorzystanie uniwersalnego interfejsu SL_API.
 • Wykonanie szybkich importów i eksportów w wielu formatach np. XLS, CSV.
 • Automatyczne eksporty do modułu finansowo-księgowego oraz pozyskanie z niego informacji np. o rozrachunkach czy płatnościach przeterminowanych.
 • Wykorzystanie dedykowanej aplikacji (serwera integracji) HCOM do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.

Co zyskasz wdrażając nasz system do obsługi logistyki i sprzedaży?

null

Kontrolę i efektywniejsze zarządzanie procesami logistycznymi i gospodarką magazynową

null

Dostęp do wielowymiarowych analiz danych, zarówno sprzedażowych, jak i logistycznych.

null

Nadzór nad procesami mającymi wpływ na kształtowanie pozytywnych relacji z klientami i partnerami handlowymi.

null

Wspomaganie użytkownika w celu eliminacji błędów, dotrzymywania terminów realizacji zamówień, tworzenia i dostarczania dokumentacji.

null

Lepsze wyniki sprzedażowe, przy ograniczeniu kosztów obsługi.

null

Wydajne i sprawne planowanie, prowadzenie oraz raportowanie sprzedaży.

Informacje o produktach znajdziesz również w naszych folderach

Zaufali Nam:

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.