Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Płace: Wygodne rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników

Moduł Płace pozwala na precyzyjne naliczanie listy płac oraz sprawną wypłatę wynagrodzeń należnych zatrudnionym pracownikom.

Efektywne wsparcie procesów związanych z obsługą wynagrodzeń.

Moduł Płace wspomaga procesy związane z naliczaniem oraz wypłatą wynagrodzeń. Umożliwia zarządzanie kartotekami płacowymi pracownika, rozliczanie dowolnych list płac, tworzenie przelewów, eksport danych do ZUS czy generowanie deklaracji podatkowych.

Zakres funkcjonalny

 • Zarządzanie kartotekami – moduł Płace pozwala na zarządzanie składnikami płacowymi oraz kontami bankowymi pracowników, sposobami wypłat oraz zasadami księgowania wynagrodzeń. Umożliwia także ewidencję zajęć sądowych, odpraw, ekwiwalentów, nagród czy składników wsadowych (np. premii) z opcją zaimportowania ich z arkusza Excel.
 • Naliczanie list płac – rozwiązanie umożliwia sporządzanie i naliczanie list podstawowych, dodatkowych, z funduszu bezosobowego oraz dowolnie zdefiniowanych innych rodzajów list. Dodatkowo można w nim automatycznie tworzyć listy z korektami nadpłat ZUS i korektami zasiłków. Przed naliczeniem listy możliwe jest zbiorcze przeliczanie urlopów, zasiłków oraz ekwiwalentów za urlop.
 • Fundusz bezosobowy – częścią modułu Płace jest moduł Fundusz Bezosobowy. Zawiera on komplet funkcjonalności umożliwiający wprowadzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych dla pracowników lub osób obcych. Dostępne funkcjonalności pozwalają na pełną obsługę takich umów w kontekście ZUS i Urzędu Skarbowego.
 • Deklaracje podatkowe – moduł umożliwia generację deklaracji podatkowych zarówno imiennych (pojedynczo lub seryjnie – PIT-11, PIT-40, IFT-1, PIT-8C), jak i zbiorczych (PIT-4R, PIT-8AR).
 • Eksporty do banku – system pozwala generować pliki przelewów wynagrodzeń w różnych formatach m.in. Elixir, Videotel, CitiDirect czy DBDirect.
 • Eksporty do ZUS – z poziomu programu można generować deklaracje rozliczeniowe do programu Płatnik.
 • Przeglądarki – przeglądarki umożliwiają przeglądanie i analizę danych związanych z naliczonymi listami płac a także eksport przeglądanych danych do aplikacji zewnętrznych w formatach txt, docx, xlsx, pdf czy html.
 • Wydawnictwa – moduł umożliwia generację wielu zestawień i raportów takich jak: wydruki list płac, zbiorówki, paski, kartoteki wynagrodzeń, kartoteki urlopów, zasiłków czy składek ZUS.

 

Wymiana danych

Moduł Płace gwarantuję bezpieczną, zautomatyzowaną wymianę danych z pracownikami (e-Dokumenty)
oraz z systemami zewnętrznymi (banki, ZUS, US).

Moduły uzupełniające:

Eksport FK (zewn. system)

 

System Softlab HR by Asseco wspiera procesy związane z księgowaniem list płac do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych. Moduł Płace umożliwia, po naliczeniu i zamknięciu list płac, generację dekretu płacowego do zewnętrznego systemu finansowo-księgowego.

Parametryzacja programu pozwala na dostosowanie budowy dekretu do wymagań ewidencji księgowej. Wygenerowany dekret można wyeksportować do pliku w formacie akceptowalnym przez zewnętrzny program księgowy

E- dokumenty

 

Moduł e-dokumenty służy do usprawnienia pracy w zakresie tworzenia i wysyłania dokumentów do pracowników drogą elektroniczną, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykorzystując moduł e-dokumentów można generować dokumenty dla pracowników do bazy e-dokumentów, podpisywać je elektronicznie, a następnie automatyczni e rozsyłać pocztą e-mail.Standardowo za pomocą tego modułu możliwe jest również przesyłanie zatrudnionym osobom deklaracji podatkowych oraz raportów RMUA (miesięczne i roczne).

Wykaz standardowych dokumentów obsługiwanych w systemie drogą elektroniczną:

 • e-Rmua miesięczna oraz roczna,
 • PIT-11,
 • PIT-40

E-deklaracje

 

Moduł Płace pozwala także na generowanie danych deklaracji podatkowych (pracownika lub firmy) do kartoteki e-deklaracji. Następnie możliwe jest ich sprawdzenie, podpisanie za pomocą podpisu elektronicznego oraz wysyłka do portalu Ministerstwa Finansów. Z kartoteki e-deklaracji można także uzyskiwać status przetworzenia deklaracji (UPO).

Moduł e-deklaracji umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów, podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz standardowych deklaracji podatkowych obsługiwanych w systemie drogą elektroniczną:

 • e-PIT11,
 • e-PIT-40,
 • e-PIT-4R,
 • e-PIT-8AR,
 • e-PIT-8C,
 • e-IFT- 1/1R,
 • e-PIT-R

Budżetowanie wynagrodzeń

 

Aplikacja wspomaga proces układania budżetu w zakresie kosztów związanych z wynagrodzeniami i narzutami na wynagrodzenia.

Wykorzystując moduł budżetowania można tworzyć wiele wersji budżetu, zakładając różne warunki symulacji, np. podwyżki od wybranego miesiąca. Wygenerowane dane do budżetu można następnie oglądać i analizować w tabeli przestawnej.

 

Symulacje płacowe

 

Aplikacja Softlab HR by Asseco oferuje możliwość tworzenia i analizy symulacji płacowych dla przyszłych okresów.

Z wykorzystaniem tego modułu możliwe jest tworzenie dowolnej ilości symulacji płacowych na zadany okres, z opcją wybrania typu oraz szablonu listy płac. Dane naliczone w procesie symulacji można dowolnie modyfikować i analizować w tabeli przestawnej.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Bezpieczeństwo danych.
Możliwość budowania budżetów wynagrodzeń.
Gwarancję pracy w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.
Możliwość połączenia z zewnętrznymi systemami finansowo-księgowymi.
Szybkie i wygodne generowanie, przetwarzanie oraz analizowanie danych płacowych.
Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów związanego z ograniczeniem przetwarzania ręcznego.
Możliwość symulacji zmian wynagrodzeń i analizowania ich skutków.
Pełną automatyzację pracy w Dziale Płacowym.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.