Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

HRM: Wsparcie procesów związanych z zarządzeniem zasobami ludzkimi.

Moduł HRM umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi, procesem rekrutacji, procesami socjalnymi czy planowaniem szkoleń, dzięki czemu jest o w stanie w pełni wspomagać pracę Dyrektora Personalnego oraz Działu HR.

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji.

Moduł HRM opiera się strategiczną, jednorodną i spójną metodę Human Resource Management, czyli kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – zasobami ludzkimi.

Zakres funkcjonalny

Moduł zawiera zestawienia, raporty oraz wydruki w zakresie zarządzania pracownikami. Raportowanie możliwe jest do zewnętrznych edytorów (MS Word) i arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel), także w formie tabel przestawnych.

 

Główne elementy tego modułu to:

 • planowanie zasobów ludzkich,
 • nabór pracowników,
 • adaptacja pracownika,
 • ocenianie efektów pracy,
 • szkolenie pracowników.

Dostęp do modułu

Moduł HRM jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Softlab HRM by Asseco
zainstalowaną na komputerze użytkownika.

Moduły uzupełniające:

Profil Zawodowy

 

Wsparcie procesów związanych z tworzeniem bazy opisów stanowiskmoduł Profil Zawodowy umożliwia tworzenie kart opisu stanowisk w organizacji. Podstawowym celem rozwiązania jest zautomatyzowanie procesu tworzenia bazy opisów stanowisk w firmie. Stanowi to najczęściej punkt wyjścia do wielu innych czynności związanych z zarządzaniem personelem, realizowanych w innych modułach.

 

Moduł Profil Zawodowy umożliwia:

 • tworzenie szablonów kart opisów stanowisk i ich akceptacja
 • tworzenie katalogu kompetencji i przejawów zachowań,
 • tworzenie katalogów wartości atrybutów występujących w kartach opisów stanowisk,
 • generowanie raportów dotyczących kart opisów stanowisk,
 • konfigurację treści automatycznych powiadomień,
 • definiowanie poziomów skali wartości elementów występujących w kartach opisu stanowisk,

Ocena Pracownicza

 

Wsparcie procesów związanych z oceną pracowników w firmie – moduł Ocena Pracownicza stanowi narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, pozwalając na monitorowanie i kontrolowanie m.in. zgodności ich pracy z przyjętymi standardami, profilami, ocenianie efektywności czy poziomu realizacji zadań, itp.

Moduł ocena pracownicza udostępnia szereg funkcjonalności związanych z realizacją często skomplikowanych procesów oceniania pracowników. System może bazować na opisach stanowisk w module Profil Zawodowy lub niezależnie od niego definiować przedmioty oceny.

 

Moduł Ocena Pracownicza umożliwia:

 • definiowanie i konfigurację rodzajów oceny oraz grup odbiorców w ramach rodzajów ocen,
 • definiowanie katalogu działań rozwojowych, kwestionariuszy  oraz katalogu ocen,
 • dokonywanie ocen cząstkowych (przez poszczególnych odbiorców oceny,) oraz szczegółowych (przez przejawy zachowań),
 • tworzenie arkuszy ocen pracowniczych oraz ich dystrybucję do odbiorców oceny,
 • synchronizację poziomów skali z profilem zawodowym,
 • ocenę finalną dokonywaną przez przełożonego wraz z podwładnym,
 • określanie wskazań rozwojowych (zadań do realizacji dla pracownika) jako wynik oceny finalnej,
 • generowanie raportów podsumowujących i porównujących oceny,

Rekrutacja

 

Wsparcie procesów związanych z rekrutacją – moduł Rekrutacja wspiera kompleksowy proces zarządzania zasobami ludzkimi, usprawniając działania związane z naborem pracowników na odpowiednie stanowiska w przedsiębiorstwie. Moduł wspiera rekrutera zarówno w ramach rekrutacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej w ramach całego procesu (począwszy od zapotrzebowania na rekrutację, przez selekcję aż do wyboru kandydata). Jednocześnie system daje możliwość oceny efektywności rekrutacji czy oceny firmy rekrutacyjnej.

Zapotrzebowanie na rekrutację, po przejściu pełnej ścieżki autoryzacji, staje się ofertą rekrutacyjną. Na podstawie zdefiniowanej oferty system, za pomocą kreatora ogłoszeń, pomaga szybko stworzyć ogłoszenie rekrutacyjne. Po uruchomienia ww. ogłoszenia rekrutacja staje się widoczna w portalu i wówczas mogą być rejestrowane aplikacje przesyłane przez kandydatów. Mogą oni również wykonywać e-testy i odpowiadać na pytania selekcyjne. Jednocześnie rekruter jest wspierany w procesie analizy i wyboru przyszłych pracowników na wszystkich szczeblach rekrutacji.

 

Moduł Rekrutacja daje możliwość określenia:

 • ścieżek autoryzacji,
 • metody i rodzaju rekrutacji,
 • elementów ogłoszenia rekrutacyjnego,
 • pytań selekcyjnych, e-testu
 • określenia firmy rekrutacyjnej,
 • zdefiniowania kryteriów oceny firmy rekrutacyjnej.

Zarządzanie Szkoleniami

 

Wsparcie procesów związanych z obsługą szkoleń w przedsiębiorstwie – moduł Zarządzenie Szkoleniami obejmuje w sposób kompleksowy proces planowania, przeprowadzania i oceny szkoleń w przedsiębiorstwie. Moduł pozwala zarządzać organizowanymi szkoleniami zarówno obligatoryjnymi, jak i nieobowiązkowymi, np. uzupełniającymi luki kompetencyjne pracowników.

Rozwiązanie umożliwia budżetować szkolenia, także hierarchiczne w ramach struktury organizacyjnej, tworzyć plany szkoleniowe i analizować koszty szkoleń. Istnieje połączenie z profilami kompetencyjnymi, które pozwalają analizować zasadność szkoleń danych pracowników. Jednocześnie baza firm szkoleniowych gromadzi wszystkie informacje o możliwych organizatorach szkoleń, trenerach, wydarzeniach.

 

Moduł zarządzanie szkoleniami umożliwia:

 • analizę potrzeb szkoleniowych wynikających z rekrutacji, oceny pracowniczej, badań kompetencji, zgłoszenia przez przełożonego lub pracownika,
 • rejestrację i klasyfikację szkoleń, działań rozwojowych, oraz obsługę zgłoszeń
 • tworzenie matrycy szkoleń, metod rozwoju kompetencji, baz firm szkolących, trenerów i obsługujących szkolenia,
 • ocenę działań zewnętrznych firm szkoleniowych (rankingi, raporty) oraz efektywności szkoleń (ankiety poszkoleniowe, oceny efektywności z różnych źródeł),
 • planowanie i budżetowanie szkoleń w różnych wersjach,
 • organizację szkoleń oraz monitoring działań szkoleniowych.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Oszczędność czasu
Optymalizacja kosztów
Optymalizację działań
Automatyzację działań i procesów
Kompleksowe wsparcie procesów z obszaru tzw. „miękkiego HR”
Efektywne zarządzanie personelem

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.