Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Softlab B2B by Asseco: Portal współpracy
z partnerami handlowymi

Softlab B2B by Asseco stanowi platformę przeznaczoną głównie dla kluczowych kontrahentów, dystrybutorów oraz partnerów handlowych firmy. Dzięki niej możliwa jest dystrybucja asortymentu w sposób bezpośredni od producenta lub dostawcy.

Użytkownicy B2B mają możliwość obsługi całego cyklu sprzedaży oraz zakupów bez względu na miejsce, w którym się znajdują czy też porę dnia.

W idealnych warunkach system ten może zastąpić całkowicie kontakt ze sprzedawcą.

Zalety rozwiązania

Kastomizacja

 

Platforma B2B oferuje wysoki poziom kastomizacji, zarówno w warstwie logiki biznesowej jak i wyglądu interfejsu użytkownika. Zapewnia także najwyższe standardy bezpieczeństwa podczas wykonywania operacji za jej pośrednictwem.

 

Efektywność i ergonomia

 

Ze względu na pracę on-line duży nacisk położono na efektywne i ergonomiczne działanie. W szczególności aplikacja została zoptymalizowana pod względem transmisji danych tak, aby możliwa była praca z użyciem telefonu GSM jako modemu.

 

Wieloplatformowość

 

Platforma B2B poza aplikacją kliencką „w przeglądarce” umożliwia również dostęp z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Kompleksowa paleta modułów

Dlaczego Softlab B2B by Asseco?

Softlab B2B by Asseco jest integralną częścią produktu Softlab ERP by Asseco, czyli używa tej samej bazy danych oraz tych samych danych konfiguracyjnych i biznesowych, które dostępne są w systemie ERP.

Zakres funkcjonalny

Przejrzysta kartoteka materiałowa

W systemie B2B asortyment prezentowany jest w formie listy. Dla każdego towaru wyświetlane są podstawowe informacje i zdjęcie. W szczególności dostępna jest informacja o dostępności danego towaru na magazynie powiązanym z operatorem oraz jego cenach.

 

Łatwe zakupy

Wybrany towar może być dodany do koszyka po określeniu ilości zamawianego produktu w wybranej jednostce miary. Dodatkowo dostępna jest informacja o ilości towaru, którą udało się zarezerwować. Rezerwacja zakładana jest w magazynie powiązanym z operatorem B2B. Z poziomu Kartoteki Towarowej lub Koszyka możliwe jest zarejestrowanie zamówienia.

 

Dostęp do listy zamówień i faktur historycznych

Dla każdego zamówienia dostępny jest wgląd w jego pozycje oraz informacja o dokumencie sprzedaży, który jest z nim powiązany. Każdy dowód może być wydrukowany lub zapisany w formie pliku PDF.

Podgląd aktualnych warunków handlowych

Operator ma możliwość podejrzenia aktualnych warunków handlowych obowiązujących dla danego powiązanego z nim kontrahenta. Funkcjonalność ta prezentuje dane zawarte w systemie ERP.

 

Dostępna lista rozrachunków

Rozwiązanie udostępnia listę rozrachunków w podziale na dokumenty rozliczone i nierozliczone. Jest również możliwe uzyskanie informacji o aktualnym saldzie (Wn i Ma) rozrachunku danego kontrahenta w kontekście danego dokumentu sprzedaży oraz w podsumowaniu za wybrany okres.

 

Analiza zakupów

Słownik ten służy do przeprowadza analizy zakupionych towarów w zadanym okresie. Dzięki mechanizmom platformy Softlab ERP by Asseco możliwe jest grupowanie danych po kolumnach dostępnych w tabeli.

Co zyskasz wdrażając system Softlab B2B by Asseco?

Eliminację barier geograficznych w relacjach z odbiorcami (możliwość poszerzenia rynku również o kontrahentów zagranicznych.)
Integrację w ramach łańcucha dostaw, co przełoży się na zmniejszenie kosztów transakcji oraz skrócenie czasu dostawy.
Możliwość dostosowywania wyglądu systemu do potrzeb operatorów.
Stały i mobilny dostęp kontrahentów do spersonalizowanej oferty.
Dostęp do aplikacji WEB
Optymalizację stanów magazynowych.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.