Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Zarządzanie gospodarką remontową oraz serwis sprzętu powierzonego przez kontrahenta.

Moduł Serwis to rozwiązanie, które pozwala efektywnie zarządzać gospodarką remontową oraz serwisami sprzętu powierzonego przez kontrahentów.

Rozwiązanie pozwala kontrolować czas oraz koszty wszelkich napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Umożliwia zarządzanie rozliczeniami z kontrahentem i gwarantem, rejestrowanie w bazie informacji zarówno o maszynach, jak i o urządzeniach podlegających przeglądom, serwisowi i remontom, oraz o drobnym sprzęcie powierzonym przez klienta.

Zakres funkcjonalny

Rejestracja bazy

 
Moduł umożliwia zarejestrowanie bazy maszyn, urządzeń albo środków transportu podlegających serwisowaniu, z przyporządkowaniem ich do kontrahenta i numeru umowy serwisowej, a także obsługę sprzętu własnego.

Ponadto pozwala na rejestrowanie niezbędnych informacji (np. typ, model, numery fabryczne, data produkcji) przypisanych do maszyn oraz urządzeń. Dla środków transportu rejestrowane są również informacje o numerze podwozia i nadwozia, numerze rejestracyjnym, użytkowniku, pojemności silnika i dacie rejestracji.

 

Kontrola i automatyzacja

 
Wbudowane mechanizmy pozwalają zautomatyzować w maksymalnym stopniu kontrolę nad stanem serwisów własnych i obcych. System statusów i kontroli czasu pozwala na szybkie sprawdzenie, jaki jest stan naprawy lub kiedy należy odebrać towary z serwisu.

Generowane przez moduł Serwis powiadomienia automatycznie przesyłane pocztą elektroniczną ponaglają w przypadku opóźnień. Rozbudowane zestawienia upraszczają współpracę z serwisami obcymi i rozliczenia z gwarantem.

Rejestracja zasobów

 
Moduł Serwis jest zintegrowany z modułem Logistyka i Sprzedaż, dzięki czemu korzysta on z magazynu materiałów i części zarówno własnych, jak i powierzonych.

Rejestrowanie wszystkich przyjęć i wydań, w powiązaniu ze zleceniami umożliwia proste rozliczenia z gwarantem. Zdefiniowane słowniki umożliwiają zarejestrowanie warsztatów, przypisanie im roli (np. serwisowa, remontowa) oraz przyporządkowanie brygad i pracowników.

 

Rozliczenie zleceń

 
Mechanizm automatycznego generowania faktur umożliwia wystawienie ich oddzielnie dla każdego zlecenia lub zbiorczo dla wszystkich wybranych zleceń danego kontrahenta.

Moduł umożliwia również generowanie raportów na potrzeby rozliczeń z gwarantem. Na potrzeby rozliczeń z pracownikami dla każdej operacji w zleceniu możliwe jest przyporządkowanie osób wykonujących oraz faktycznego czasu wykonania.

Zlecenia serwisowe i remontowe

 
Dla wszystkich wprowadzonych maszyn, urządzeń i środków transportu mogą zostać rejestrowane zlecenia serwisowe i remontowe zawierające informacje o problemie lub pracach do wykonania. Na dokumencie zapisane są niezbędne dane pomocne przy naprawie.

Możliwe jest wpisanie numeru umowy serwisowej oraz uwzględnienie dodatkowych informacji dostarczonych przez Biuro Obsługi Klienta np. (stan licznika, ilości paliwa, przekazane dokumenty). Dla zlecenia rejestrowane są niezbędne materiały i części, operacje do wykonania oraz operacje zlecane kooperantom. Na podstawie cenników powiązanych z Klientami i umowami dla planowanych w zleceniu części, materiałów i robocizny liczony jest kosztorys danego zlecenia serwisowego. W momencie uruchomienia zlecenia system rezerwuje na stanie magazynów niezbędne materiały i pozwala na automatyczne wygenerowanie dowodów rozchodu wewnętrznego na odpowiednie warsztaty.

Rejestracja historii

 
Wszystkie przyjmowane w ramach gwarancji, rękojmi czy serwisu pogwarancyjnego, urządzenia identyfikowane są w systemie na kilka sposobów. Identyfikacja przez typ i model urządzania pozwala ustalić producenta oraz współpracujące zakłady serwisowe danego producenta.

Z kolei towary powierzone identyfikowane są z dokładnością do numeru fabrycznego (albo nadawanego wewnętrznie numeru serwisowego – kodu kreskowego), który przyporządkowany jest do konkretnego klienta, numeru dowodu sprzedaży, numeru karty gwarancyjnej. Pozwala to śledzić historię każdej sztuki towaru. Rejestrowane jest wydanie do serwisu obcego lub warsztatu własnego oraz powrót z serwisu i zwrot klientowi. Czas przebywania w serwisie jest monitorowany. Na każdym etapie rejestrowane mogą być dodatkowe informacje. W ten sposób tworzona jest historia serwisowa każdej sztuki towaru, współpracy z każdym pojawiającym się klientem oraz z poszczególnymi warsztatami i serwisami obcymi.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 
W module serwisowym istnieje również możliwość rejestrowania napraw sprzętu drobnego, nie objętego umowami serwisowymi. Dla pracowników Biura Obsługi Klienta możliwe jest ścisłe zarejestrowanie sposobu obsługi Klienta. Moduł prowadzi pracownika, automatycznie podejmując decyzje, podając pytania, na jakie powinien odpowiedzieć klient. Umożliwia to maksymalne uproszczenie i automatyzację czynności, co minimalizuje wystąpienie błędów.

System żąda podania informacji o dacie sprzedaży i sprawdza, czy towar podlega jeszcze gwarancji, pyta o typ i numer urządzenia, numer fabryczny i zgłaszaną wadę, a następnie generuje dokument przyjęcia towaru do naprawy gwarancyjnej. Zakres podawanych informacji oraz ścieżki dalszego przetwarzania danych definiuje się na etapie projektowania systemu za pomocą przyjaznego interfejsu.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Możliwość szybkiego wykrywania błędów w konfiguracji serwera i baz danych
Możliwość naprawiania błędów z poziomu aplikacji
Wykrywanie najbardziej obciążających operacji
Śledzenie zdarzeń na serwerze (SQL Trace)

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.