Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Projekty: wspiera obsługę przedsprzedażną
i serwisową kontrahentów.

Moduł Projekty pozwala na prostą rejestrację, wydajne zarządzanie i kontrolę oraz łatwe rozliczenia przychodów i kosztów różnego rodzaju projektów.

Rozbudowany system statusów pozwala na łatwe monitorowanie
i raportowanie stanu zaawansowania poszczególnych projektów
i kontroli obciążenia zasobów.

Wspiera również kosztorysowanie i harmonogramowanie projektów.

Rozwiązanie posiada rozbudowany mechanizm planowania,
uwzględniający m.in.:

czas wykonania i następstwo zadań, wykluczenia poszczególnych ścieżek wykonania, przydzielenie odpowiednich zasobów (zarówno ludzkich, jak również urządzeń czy usług obcych) posiadających określone kwalifikacje lub własności.

Zakres funkcjonalny

Przypominacze

Moduł dysponuje mechanizmem automatycznego informowania użytkowników o zdarzeniach, takich jak zmiana statusu poszczególnych projektów lub zadań, oraz o ich przydzieleniu lub odwołaniu.

 

Połączenie z modułem CRM

Wsparcie obsługi przedsprzedażnej jest zapewnione dzięki możliwości rejestrowania i prowadzenie tematów handlowych, planowania działań, rejestrowania dokumentów i informacji o kliencie.

 

Umowy

W module możliwe jest rejestrowanie umów, wraz z podstawowymi informacjami o ich wartości, terminach i zakresie, przywiązanie do umowy osób odpowiedzialnych – ze strony klienta, własnej czy innych podmiotów, przypisanie kosztów (przewidywanych i rzeczywistych) wraz z określeniem, kto dany koszt ponosi oraz dowiązanie dowodów związanych z realizacją umowy (np. faktur z modułu Logistyka i Sprzedaż).

Planowanie

Dla zasobów można przypisywać stawki wyznaczone w różnych jednostkach miary, w jakich wykonywane są zaplanowane dla nich czynności, natomiast do każdego planowanego zadania system umożliwia przywiązanie typów dokumentów wymaganych do rozpoczęcia lub zakończenia zadania oraz zdefiniowania automatycznych reguł decydujących o zmianie statusu projektów lub poszczególnych zadań.

 

Analizy i raporty

Rozwiązanie udostępnia także zestaw raportów pozwalających na wydajną kontrolę i analizę prowadzonych i planowanych projektów, zaangażowania zasobów oraz zyskowności prac. Możliwość dostępu do informacji o projektach, rejestracji i rozliczania prac oraz analizy zaawansowania projektów przez Internet znacznie usprawnia wymianę informacji.

 

Rozliczanie czasu pracy

Dzięki rozbudowanemu mechanizmowi bilingowemu moduł zapewnia dokładne rejestrowanie czasu pracy, proste rozliczanie prac wykonywanych dla projektów i fakturowanie zgodne z umowami. Pozwala na rejestrację faktur planowanych, cyklicznych i opartych o bilingi. Umożliwia pobieranie danych z systemów zewnętrznych, oprogramowania RCP oraz współpracuje z modułem HR.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Wydajna kontrola nad prowadzonymi projektami.
Możliwość analizy realizowanych projektów.
Możliwość efektywniejszego planowania planowanie prac projektowych.
Szybsza i bieżąca wymiana informacji na temat każdego projektu.
Proste rozliczanie i fakturowanie projektów.
Zmniejszenie ryzyka pominięcia jakiegoś etapu projektu.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.