Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 227 028 978
Technologia produkcji
Oferty produkcyjne
Marszruty produkcyjne
Harmonogramowanie produkcji
Kontrola jakości
Analiza zagrożeń realizacji produkcji

Zakres funkcjonalny

Zarządzanie technologią produkcji

 

Zarządzanie recepturami i marszrutami

 • Moduł umożliwia efektywne zarządzanie produkcją, pozwalając na: zarządzanie recepturami i marszrutami produkcyjnymi, kontrolę gniazd i maszyn produkcyjnych. Wspiera także zarządzanie partiami surowców oraz pozwala na planowanie produkcji, a także jej harmonogramowanie krótko i długo terminowe.

Kompletacja i konfekcjonowanie

 • W module mogą występować zarówno receptury kompletacyjne, jak też dekompletacyjne, umożliwiające rozbiór na czynniki – czyli demontaż produktu. Mechanizm ten umożliwia nie tylko sprawne rozliczanie dekompletacji, ale również lepsze zarządzanie odpadami.

Surowce, kontrola stanu i zaopatrzenie

 

Kontrola składu surowcowego

 • Integracja z modułem Logistyka i Sprzedaż oraz generowanie przez moduł Produkcja dokumentów dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na zachowanie pełnej kontroli nad składem produktu, z dokładnością do użytej partii surowca.

Planowanie zaopatrzenia

 • Moduł umożliwia określenie, na podstawie planów produkcyjnych, przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Specjalny mechanizm pozwala na wyliczenie niezbędnych ilości surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

Planowanie długookresowe, produkcja pod zamówienie

 

Produkcja pod zamówienie

 • Rozwiązanie wspiera przygotowanie ofert na podstawie specyfikacji produkcyjnej, uwzględniającej planowane koszty produkcji. Oferty produkcyjne mogą powstawać w systemie na podstawie istniejących receptur produkcyjnych z możliwością dostosowania oferty do specyfiki zamówienia. Istnieje też możliwość przygotowania oferty dla złożonego produktu od podstaw, co ma szczególnie znaczenie dla firm realizujących projekty, w których procesy produkcyjne są niepowtarzalne.

Planowanie produkcji

 • System pozwala na planowanie produkcji w podziale na okresy planistyczne. W ramach poszczególnych okresów istnieje możliwość niezależnego planowania w podziale na fazy produkcyjne. Moduł wspomaga także generowanie propozycji planów produkcyjnych. W zależności od konfiguracji propozycja może bazować na podstawie historii obrotów wyrobów lub półproduktów. Istnieje możliwość wygenerowania planów produkcyjnych na podstawie planów sprzedażowych.

Kooperacja

 •  W przypadku firm produkcyjnych wspomagających się w procesie wytwarzania zewnętrznymi podmiotami, system wspomaga uwzględnienie kooperacji począwszy od rozliczenia surowców lub półproduktów po przyjęcie produkcji od podwykonawcy wraz z rejestracją kosztu usługi w kooperacji. Plany produkcyjne kooperanta mogą być uwzględnione w harmonogramie operacyjnym produkcji własnej. W rozszerzonym modelu rozliczenia kooperacji istnieje możliwość prowadzenia ewidencji magazynu kooperanta.

Harmonogram operacyjny

 

Procesy i operacje technologiczne

 • Uwzględnienie w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn pozwala na kontrolę pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu. Umożliwia także rejestrację zespołów produkcyjnych lub pracowników odpowiedzialnych za kolejne etapy produkcji, co wpływa na lepszą kontrolę jakości.

Harmonogramowanie produkcji

 •  Rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację harmonogramu produkcji z dokładnością do działów, gniazd produkcyjnych oraz maszyn. Mechanizm „drag and drop” umożliwia prostą ręczną modyfikację harmonogramu, zaś mechanizm kopiowania wspiera handlowców w uzyskaniu informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.

Rozliczenie produkcji

 

Rozliczenie produkcji

 •  System wspomaga rozliczenie produkcji przy wykorzystaniu danych z harmonogramu produkcyjnego. Na podstawie rejestrowanej pracy tworzone są automatycznie Karty Pracy. Dla produkcji w trudnych warunkach istnieje możliwość rozliczenia produkcji poprzez terminale dotykowe.

Monitoring produkcji

 •  Dla osób zarządzających produkcją istnieją dedykowane rozwiązania ułatwiające bieżący monitoring procesu wytwarzania. Jednym z nich są dashboardy monitoringu produkcji umożliwiające w sposób ciągły obserwację realizacji zleceń produkcyjnych. Analiza zagrożeń produkcji pozwala w zautomatyzowany sposób na wykrywanie sytuacji niepożądanych, co pozwala podjąć odpowiednio wcześnie działania prewencyjne i zaradcze.

Monitorowanie kontroli jakości

 • Moduł pozwala m.in. na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty. Protokoły kontroli jakości umożliwiają prowadzenie badań asortymentu przy przyjęciu surowców oraz wykonywanie badań okresowych.

Koszty i wykorzystanie zasobów produkcyjnych

 

Planowany koszt wytworzenia

 •  Zastosowanie receptur produkcyjnych umożliwia wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to następnie na bieżącą kontrolę planowanego kosztu wytworzenia przez porównanie z faktycznymi kosztami produkcji, czy też z kosztami przewidywanymi.

Rozliczenie kosztów

 • Dla firm produkcyjnych, dla których istotne jest ustalenie dokładnego kosztu wytworzenia, system wspomaga uwzględnienie rzeczywistych kwot związanych z energią elektryczną, amortyzacją urządzeń, itp. w dokumentach rozliczających produkcję.

Analizy

 •  Dane historyczne to baza wiedzy pozwalająca na podjęcie działań mających na celu zoptymalizowanie kosztów produkcji. W systemie dostępnych jest wiele analiz wspomagających ten proces, są to między innymi analiza OEE i analiza składu produktu.

Dashboard

Dzięki informacji dostępnej na dashboardzie Monitoring produkcji kontrola zaawansowania procesów produkcyjnych jest łatwa i przyjemna, jednocześnie od ręki dostępne są dane dotyczące zbliżających się zmian w produkcji i przezbrojeń. W widoczny sposób są sygnalizowane zagrożenia realizacji procesu produkcyjnego zgodnie z planem.

Harmonogramowanie produkcji

Narzędzie wspomagające planistę w ułożeniu optymalnego harmonogramu uwzględniającego priorytety zleceń produkcyjnych, przezbrojenia, dostępność surowców. Dobrze zaplanowana praca to terminowość produkcji, ale i również fundament do monitoringu realizowanej produkcji i do automatycznej analiz zagrożeń, które mogą wpłynąć na terminowość realizacji.

Terminal dotykowy

Niezbędne dane i prostota obsługi to dwa główne atuty rozwiązania, które pozwala pracownikowi przy niewielkim nakładzie pracy zarejestrować fakty związane z realizowaną przez niego produkcją. Uproszczony interfejs pozawala w krótkim czasie przeszkolenie nowych pracowników.

Co zyskasz wdrażając nasz system do planowania produkcji?

Case Study

Wsparcie produkcji w Topsil Global

System Softlab ERP by Asseco wspomaga najważniejszy obszar działalności firmy Topsil Global jakim jest organizacja procesu produkcyjnego. Rozwiązanie pomaga skutecznie planować, organizować oraz rozliczać procesy produkcyjne, a także obszary blisko z nimi związane.

Część produkcyjna systemu jest połączona z innymi modułami wchodzącymi w skład oprogramowania Softlab ERP by Asseco, takimi jak logistyka, finanse i księgowość czy CRM, w sposób kompleksowy usprawniając zarządzanie firmą.

Zaufali Nam

 

Blachy Pruszyński

 

Darco

 

Vobro

 

 

Mago

 

Zeller Plastik

 

Topsil

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.