Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Logistyka i Sprzedaż: pełne wsparcie procesów sprzedażowych i logistycznych.

Rozwiązanie doskonale sprawdza się w dużych i średnich przedsiębiorstwach o różnorodnym profilu działalności w tym w firmach wielooddziałowych i wielomagazynowych.

Logistyka i Sprzedaż to jeden z podstawowych modułów zintegrowanego systemu Softlab ERP by Asseco.

Zakres funkcjonalny

Zamówienia do dostawców

Zamówienia wyliczane są na podstawie prognozowanych rozchodów całej sieci w oparciu o dane historyczne. Uwzględniają one specyficzne wymagania dostaw co pozwala to na lepsze zaopatrzenie przedsiębiorstwa.

 

Kontrahenci

System przechowuje szczegółowe dane dotyczące kontrahentów, ich dane identyfikacyjne, teleadresowe, numery rachunków bankowych oraz zdefiniowane warunki handlowe.

 

Ceny i rabaty

Moduł umożliwia definiowanie cen i rabatów dla towarów lub ich grup. Wybór ceny lub rabatu może być uzależniony od dowolnej informacji zapisanej na dokumencie.

Moduł Logistyka i Sprzedaż

Stanowi narzędzie do kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw oraz sprzedażą, pozwalając m.in. na optymalizację stanów magazynowych oraz pełną obsługę transakcji handlowych, zarządzanie cennikami, rabatami czy akcjami promocyjnymi.

Struktura przedsiębiorstwa

Moduł udostępnia różne metody rozliczania poszczególnych magazynów: FIFO, LIFO, ceny ewidencyjne, ceny średnie oraz rozliczenie według partii.

 

Zaopatrzenie

Moduł pozwala na automatyczne generowanie propozycji zamówień do dostawców w oparciu o aktualne stany magazynowe (w tym stany minimalne), zarejestrowane zamówienia odbiorców, stan towarów w drodze oraz prognozę popytu bazującą na agregatach obrotów historycznych.

 

Proces sprzedaży

Sprawny i efektywny system obsługi zamówień jest warunkiem ich płynnej i terminowej realizacji. Uzupełnieniem dla procesów sprzedaży są funkcje obsługi zwrotów, reklamacji jakościowych oraz mechanizm zbiorczych korekt rabatowych dla obsługi rabatów retrospektywnych.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Możliwość łączenia rozwiązania z różnego rodzaju sprzętem oraz aplikacjami zewnętrznymi (np. czytnikami kodów kreskowych, urządzeniami fiskalnymi czy systemem mobilnym)
Większa wydajność sprzedaży i logistyki, dzięki sprawnej obsłudze kluczowych procesów, co wiąże się także z poprawą relacji z klientami oraz partnerami handlowymi.
Możliwość uzyskania lepszych wyników sprzedażowych, przy ograniczeniu kosztów obsługi procesów z nią związanych.
Eliminacja błędów oraz opóźnień w dostawie towaru czy dokumentów handlowych, dzięki pełnej automatyzacji pracy.
Możliwość szybszej ekspansji na nowych rynkach i zdobywania nowych klientów.
Dostęp do wielowymiarowych analiz danych, zarówno sprzedażowych, jak i logistycznych.
Efektywne zarządzanie całością procesów logistycznych przedsiębiorstwa oraz gospodarką magazynową.
Wydajne i sprawne planowanie, prowadzenie oraz raportowanie sprzedaży.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.