Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Laboratorium

Moduł Laboratorium to rozwiązanie, które pozwala na zapewnienie wysokiej jakości produktów i towarów.

Podstawowym zadaniem mechanizmu jest kontrolowanie jakości produkowanych i sprzedawanych towarów.

Jak również zarządzanie produktami nie spełniającymi dowolnych założonych norm jakości produkcji i sprzedaży w ramach procesów: kontroli partii, jej weryfikacji, uzdatniania, uwalniania oraz ewentualnego zniszczenia.

Zakres funkcjonalny

 

Definiowanie parametrów kartotek

 

Mechanizm definiowania parametrów kartotek umożliwia określanie dowolnych cech, takich jak kolor, masa, wygląd, gęstość, itp. Dodatkowo można określić zbiór wartości jakie może przyjmować parametr lub pozwolić na wprowadzanie dowolnych wartości. Istnieje również możliwość zdefiniowania parametru, którego wartość będzie kalkulowana automatycznie na podstawie wartości innych parametrów.

Nadawanie parametrów kartotek ma charakter hierarchiczny tj. parametr określony dla grupy kartotek będzie wspólny dla wszystkich towarów podrzędnych. Dla poszczególnych towarów podrzędnych można także określić odrębne cechy lub zmodyfikować cechy odziedziczone.

 

Kontrola jakości

 

Kolejnym elementem są mechanizmy kontroli jakości. Istnieje możliwość zdefiniowania specyfikacji kontroli jakości określającej przedział lub zbiór wartości dozwolonych poszczególnych parametrów dla konkretnych towarów.

Następnie w dowolnym procesie produkcyjnym lub logistycznym wystąpić może potrzeba przeprowadzenia kontroli jakości – wygenerowania i uzupełnienia protokołu jakości.

 

Rezerwacja kontroli jakości

 

Wystawienie rezerwacji kontroli jakości w przypadku gdy zarejestrowane parametry nie mieszczą się w zakresie określonym w specyfikacji kontroli jakości, może powodować ponowną potrzebę wyprodukowania półproduktu lub produktu zablokowanego w rezerwacji.

Półprodukty i produkty zablokowane w dokumencie rezerwacji kontroli jakości mogą zostać przekazane ponownie do produkcji w celu ich uzdatnienia lub też mogą zostać zlikwidowane.

Ponadto, zablokowana partia produktu może zostać poddana weryfikacji, w wyniku której część towaru zostaje uwolniona z blokady, zaś reszta zostaje przekazana do uzdatnienia lub likwidacji.

 

Statystyki pomiarów

 

Wszelkie parametry określone dla danej grupy kartotek, jak i dla poszczególnych kartotek oraz partii towarów, mogą zostać poddane kompleksowej weryfikacji i kontroli za pomocą dostępnej tabeli przestawnej, wykresów oraz wydruków. Tabela, wykresy i raporty umożliwiają analizę zmian wartości parametrów, jak i częstotliwości dokonywania pomiarów. Dane są prezentowane na kilka sposobów. Można m.in.

  • sprawdzić średnią wartość pomiarów w zadanym przedziale czasowym,
  • ilość wykonanych pomiarów,
  • ilość powtarzających się wartości w zadanym okresie.

 

Dostępna jest również analiza koszykowa badająca ilość powtarzających się wartości.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Elastyczne zarządzanie towarami i produktami niepełnowartościowymi, dzięki zastosowaniu różnych metod ich uzdatnienia lub likwidacji.
Zmniejszenie kosztów własnej obsługi i ilości błędów, dzięki automatyzacji obsługi i zarządzania towarami niepełnowartościowymi.
Szczegółowa kontrola jakości za pomocą szeregu dostępnych tabel, wykresów i raportów.
Maksymalizacja zadowolenia klienta końcowego, dzięki zapewnieniu wysokiej jakości produktów.
Wiarygodne i łatwe do analizy dane dotyczące jakości produktów.
Łatwy i dokładny nadzór nad jakością produktu.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.