Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Konsolidacja: przetwarzanie skumulowanych danych pochodzących z różnych systemów.

Moduł Konsolidacja może być wykorzystywany przy sporządzaniu wymaganych sprawozdań finansowych i analiz oraz raportów.

Moduł Konsolidacja

jest narzędziem, które pozwala na przetwarzanie skumulowanych danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych spółek grupy kapitałowej.

Zakres funkcjonalny

  • Dowody konsolidacyjne (noty korygujące) – możliwość automatycznego tworzenia not na podstawie obrotów jednostek z grupy,
  • Automatyczne tworzenie korekt konsolidacyjnych
  • Konfiguracja grupy kapitałowej,
  • Tabela przekształceń kont jednostek na plan grupy,
  • Zagregowane dane źródłowe – możliwość przeglądania obrotów, sald oraz rozrachunków jednostek powiązanych,
  • Obsługa wyłączeń operacji wewnątrz grupy,
  • Plan kont dla grupy kapitałowej,
  • Sprawozdania skonsolidowane.

Rozwiązanie wspomaga uzgodnienie zebranych informacji oraz dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych metodą pełną lub proporcjonalną.

Następnie oferując wykonywanie typowych raportów skonsolidowanych, takich jak skonsolidowany rachunek wyników czy konsolidowany bilans.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Wsparcie obsługi rozliczania wszystkich metod amortyzacji
Dostęp do raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi.
Możliwość rozbudowania funkcjonalności o moduł Finanse i Księgowość
Możliwość rozbudowania funkcjonalności o terminal Środków Trwałych.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.