Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Konsolidacja: przetwarzanie skumulowanych danych pochodzących z różnych systemów.

Moduł Konsolidacja może być wykorzystywany przy sporządzaniu wymaganych sprawozdań finansowych i analiz oraz raportów.

Moduł Konsolidacja

jest narzędziem, które pozwala na przetwarzanie skumulowanych danych pochodzących z różnych systemów finansowo-księgowych spółek grupy kapitałowej.

Zakres funkcjonalny

  • Dowody konsolidacyjne (noty korygujące) – możliwość automatycznego tworzenia not na podstawie obrotów jednostek z grupy,
  • Automatyczne tworzenie korekt konsolidacyjnych
  • Konfiguracja grupy kapitałowej,
  • Tabela przekształceń kont jednostek na plan grupy,
  • Zagregowane dane źródłowe – możliwość przeglądania obrotów, sald oraz rozrachunków jednostek powiązanych,
  • Obsługa wyłączeń operacji wewnątrz grupy,
  • Plan kont dla grupy kapitałowej,
  • Sprawozdania skonsolidowane.

Rozwiązanie wspomaga uzgodnienie zebranych informacji oraz dokonanie wyłączeń konsolidacyjnych metodą pełną lub proporcjonalną.

Następnie oferując wykonywanie typowych raportów skonsolidowanych, takich jak skonsolidowany rachunek wyników czy konsolidowany bilans.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Wsparcie obsługi rozliczania wszystkich metod amortyzacji
Dostęp do raportów analitycznych związanych z zarządzaniem środkami trwałymi.
Możliwość rozbudowania funkcjonalności o moduł Finanse i Księgowość
Możliwość rozbudowania funkcjonalności o terminal Środków Trwałych.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.