Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Jednolity plik kontrolny: rozwiązanie dla średnich i dużych firm

Zadaniem modułu JPK jest umożliwienie automatycznego wygenerowania plików Jednolitego Pliku Kontrolnego według określonego formatu, na podstawie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych w systemie Softlab ERP by Asseco.

Moduł JPK

to narzędzie, które w szybki i bezbłędny sposób przygotowuje dane do Urzędu Skarbowego za dany okres na żądanie użytkownika.

Moduł JPK to również niezawodna komunikacja z Urzędem Skarbowym

Wygenerowane pliki w prosty sposób zostają wysyłane na serwery Ministerstwa Finansów. Dzięki wbudowanemu modułowi wysyłki plików, kontrolujemy czy paczka została pozytywnie wysłana i przyjęta przez bramkę Ministerstwa Finansów.

 

Moduł JPK umożliwia wygenerowanie plików wg 5 struktur:

  • Księgi rachunkowe – plik, w którym zawarte są przede wszystkim zestawienia obrotów i sald oraz księga główna.
  • Wyciągi bankowe – plik, w którym wskazywane są salda wyciągu wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) wyciągu bankowego.
  • Magazyn – plik zawierający informacje na temat transakcji przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz, przesunięć magazynowych oraz rozchodów wewnętrznych.
  • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – plik, w którym raportowane będą transakcje ujmowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT (sprzeda, zakup).
  • Faktury VAT – plik, zawierający zestawienie faktur sprzedaży (faktury, faktury korygujące, faktury zaliczkowe), wraz ze wskazaniem ujmowanych na tych fakturach stawek VAT (w danym okresie raportowania) oraz szczegółowych pozycji faktur (ilość, cena, nazwa towaru, rabaty, wartość sprzedaży netto, stawka podatku VAT).

Moduł JPK

Zawiera niezbędne mechanizmy kontrolne, pozwalające zweryfikować poprawność zaimportowanych danych.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Gwarancja zgodności wygenerowanych plików JPK z formatem wymaganym przez Ministerstwo Finansów.
Mniejsze ryzyko kontroli ze strony organów podatkowych oraz gwarancja niezakłóconej pracy.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.