Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Jednolity plik kontrolny: rozwiązanie dla średnich i dużych firm

Zadaniem modułu JPK jest umożliwienie automatycznego wygenerowania plików Jednolitego Pliku Kontrolnego według określonego formatu, na podstawie ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych prowadzonych w systemie Softlab ERP by Asseco.

Moduł JPK

to narzędzie, które w szybki i bezbłędny sposób przygotowuje dane do Urzędu Skarbowego za dany okres na żądanie użytkownika.

Moduł JPK to również niezawodna komunikacja z Urzędem Skarbowym

Wygenerowane pliki w prosty sposób zostają wysyłane na serwery Ministerstwa Finansów. Dzięki wbudowanemu modułowi wysyłki plików, kontrolujemy czy paczka została pozytywnie wysłana i przyjęta przez bramkę Ministerstwa Finansów.

 

Moduł JPK umożliwia wygenerowanie plików wg 5 struktur:

 • Księgi rachunkowe – plik, w którym zawarte są przede wszystkim zestawienia obrotów i sald oraz księga główna.
 • Wyciągi bankowe – plik, w którym wskazywane są salda wyciągu wraz ze szczegółowymi zapisami (wierszami) wyciągu bankowego.
 • Magazyn – plik zawierający informacje na temat transakcji przyjęć z zewnątrz, wydań na zewnątrz, przesunięć magazynowych oraz rozchodów wewnętrznych.
 • Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – plik, w którym raportowane będą transakcje ujmowane w ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku VAT (sprzeda, zakup).
 • Faktury VAT – plik, zawierający zestawienie faktur sprzedaży (faktury, faktury korygujące, faktury zaliczkowe), wraz ze wskazaniem ujmowanych na tych fakturach stawek VAT (w danym okresie raportowania) oraz szczegółowych pozycji faktur (ilość, cena, nazwa towaru, rabaty, wartość sprzedaży netto, stawka podatku VAT).

Moduł JPK

Zawiera niezbędne mechanizmy kontrolne, pozwalające zweryfikować poprawność zaimportowanych danych.

 

 

Elektroniczne Sprawozdania Finansowe

Moduł JPK systemu Softlab ERP by Asseco wspiera tworzenie, weryfikację, podpisywanie, wysyłkę oraz archiwizowanie elektronicznych sprawozdań finansowych – według struktur wymaganych ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z wymaganych przepisami dotyczącymi e-Sprawozdań w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Rozwiązanie pozwala na tworzenie różnych dokumentów dla spółek, biur rachunkowych, czy grup kapitałowych, a także dostosowywanie e-Sprawozdanie do wymagań danej jednostki, poprzez dodawanie pozycji uszczegóławiających na każdym poziomie sprawozdania.

 • Obsługa wszystkich struktur e-Sprawozdań
 • Współpraca z modułem finansowo-księgowym – automatyczne napełnianie danymi
 • Automatyczne raporty będące elementami e-Sprawozdania
 • Możliwość ręcznego wprowadzania danych i modyfikowania zawartości
 • Funkcja weryfikacji danych, podpisu i wysyłki
 • Archiwizacja e-Sprawozdań

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Gwarancja zgodności wygenerowanych plików JPK z formatem wymaganym przez Ministerstwo Finansów.
Mniejsze ryzyko kontroli ze strony organów podatkowych oraz gwarancja niezakłóconej pracy.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.