Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Faktoring: zarządzanie procesami klienta w zakresie ewidencji dokumentów sprzedaży.

Moduł Faktoring pozwala na zarządzanie procesami klienta w zakresie ewidencji dokumentów sprzedaży przekazanych do wykupu przez firmy świadczące usługi faktoringowe.

Rozwiązanie wspomaga pracę osób odpowiedzialnych za obsługę oraz zarządzanie procesem współpracy z firmami faktoringowymi.

Zakres funkcjonalny

 

  • Rejestracja danych firm podlegających procesowi wykupu (klient faktoringowy).
  • Oznaczenie wybranych odbiorców do rozliczenia faktoringowego.
  • Kontrola przekroczenia terminu płatności oraz parametrów umowy.
  • Umowy faktoringowe.
  • Przekazanie dokumentu sprzedaży do wykupu: podajemy Faktora, nr umowy.
  • Wysyłka paczki faktur – skutkiem może być utworzenie pliku z danymi.
  • Księgowanie operacji rozliczających w module finansowo-księgowym.
  • Rejestracja danych firmy faktoringowej (faktora).

 

Moduł faktoring

Moduł pozwala na tworzenie różnego rodzaju raportów oraz zestawień, w tym m.in.: zestawień należności faktoringowych czy wiekowania należności faktoringowych.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Automatyzacja procesu obsługi współpracy z firmami faktoringowymi.
Wsparcie w najważniejszych obszarach działalności faktoringowej.
Kontrola zgodności z podpisanymi umowami.
Bieżąca kontrola rozliczeń.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.