Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Delegacje: rozwiązanie przeznaczone do zarządzania procesami związanych z wyjazdami służbowymi.

Moduł Delegacje jest dedykowanym rozwiązaniem przeznaczonym do zarządzania procesami klienta w zakresie ewidencji, rozliczania i księgowania operacji związanych z wyjazdami służbowymi oraz zaliczkami pobieranymi przez pracowników na te cele.

Na podstawie wprowadzonych danych moduł Delegacje umożliwia sporządzanie rozliczenia delegacji.

Przykładowe zastosowanie funkcji rozliczenia delegacji „krok po kroku":

 1. rejestracja wniosku wyjazdowego,
 2. naniesienie informacji o pobranej zaliczce
 3. wystawienie druku polecenia wyjazdu ,
 4. zatwierdzenie zarejestrowanej delegacji,
 5. ewidencja wykonanych przejazdów,
 6. rozliczenie diet,
 7. rozliczenie ryczałtów na dojazdy,
 8. wpisanie i rozliczenie kosztów,
 9. wyliczenie kwoty pozostałej do rozliczenia,
 10. wykonanie wydruku.

Przed zaksięgowaniem dowodu delegacji możliwe jest przypisanie poniesionych w związku z delegacją kosztów do odpowiednich miejsc powstawania przychodów i kosztów (MPK).

Moduł Delegacje

Uwzględnia m.in: koszty związane z delegacją (ryczałty, rachunki), wypłacone delegowanemu zaliczki oraz różnicę określającą jaka kwota pozostaje jeszcze do wypłaty bądź zwrotu.

Zakres funkcjonalny

Moduł Delegacje wspiera rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych, umożliwiając rejestrację/ewidencję m.in.:

 • wyjazdu służbowego, z określeniem: celu, czasu trwania, miejsca, sposobu wypłacania ryczałtów za noclegi oraz wyżywienie,
 • przejazdów związanych z delegacją, z podaniem: trasy, długości oraz czasu trwania poszczególnych przejazdów,
 • kosztów dodatkowych delegacji,
 • zaliczek pobranych przez delegowanego,
 • wyliczeniem danych ryczałtowych,
 • wyliczaniem diet.

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Kontrola pracowników przez osoby uprawnione w zakresie wyjazdów służbowych.
Automatyzacja prac związanych z rozliczaniem podróży służbowych.
Dostęp do systemu z dowolnego miejsca (wersja Web).
Praca w zgodzie z przepisami prawa.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.