Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Business Intelligence: wielowymiarowe analizy danych.

Oparte o technologię Qlik Sense rozwiązanie BI to narzędzie umożliwiające przekształcenie danych firmowych w wiedzę analityczną, która odpowiednio interpretowana może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Moduł BI stanowi doskonałe narzędzie do podejmowania codziennych decyzji przez kadrę menedżerską, zajmującą się realizowaniem strategii sprzedażowej przedsiębiorstwa.

Moduł BI pozwala użytkownikom na lepszą analizę oraz interpretację działań prowadzonych w firmie, zwiększenie wydajności działań organizacji oraz maksymalizacje zysków.

Analiza danych w różnych obszarach

Moduł Business Intelligence umożliwia analizę kluczowych dla przedsiębiorstwa danych, z takich obszarów jak:

  • sprzedaż,
  • rozliczenia sprzedaży (płatności za faktury),
  • wiekowanie zapasów,
  • stany magazynowe (analiza ilościowo-wartościowa)
  • dynamika sprzedaży,
  • planowanie działań sprzedażowych.

 

 

Intuicyjna budowa raportów w module BI pozwala, bez konieczności posiadania wiedzy technicznej na temat struktur danych, sięgnąć po najbardziej szczegółowe informacje.

Dzięki tej właściwości rozwiązanie może być udostępnione na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

 

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Szybka identyfikacja nieprawidłowości, pozwalająca zminimalizować ewentualne straty związane z działalnością poszczególnych działów.
Efektywniejsze planowanie wyników sprzedażowych, w oparciu o dane historyczne i realne możliwości firmy oraz jej zasobów.
Poprawienie wyników finansowych firmy, dzięki możliwości dokładnej analizy obszarów związanych ze sprzedażą.
Możliwość podejmowania właściwych decyzji biznesowych, w oparciu o dogłebne analizy finansowe.
Dokładna i rzeczywista wiedza na temat aktywności klientów i ich relacji z firmą.
Możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych sprzedażowych oraz logistycznych.
Dostęp do graficznej formy prezentowania danych firmowych (wykresy).
Analiza aktywności okołosprzedażowych (np. skuteczności akcji promocyjnych, itp.)

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.