Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Arkusz XLS: zestaw rozszerzeń do programu Microsoft® Office Excel®

Moduł Arkusz XSL to zestaw rozszerzeń do programu Microsoft® Office Excel®. Zadaniem rozwiązania jest udostępnienie danych oraz części funkcjonalności z programu Softlab ERP by Asseco w pliku Excel.

Połączenie aplikacji Softlab ERP by Asseco oraz Excel

daje użytkownikowi silny i elastyczny mechanizm do tworzenia raportów oraz analiz opartych o dane z systemu ERP przedsiębiorstwa.

Najważniejsze funkcje modułu CRM (opcje dostępne w aplikacji Excel)

 

 • Połączenie do systemu Softlab ERP by Asseco.
 • Funkcje związane z atrybutami słowników.
 • Słowniki.
 • Funkcje finansowo-księgowe.
 • Funkcje środków trwałych.
 • Funkcje logistyczno – sprzedażowe.

 

Moduł XLS

W module XLS dostęp do danych ograniczony jest prawami definiowalnymi z poziomu systemu.

Przykładowe zastosowania

Rozszerzenia znajdujące się w Arkuszu XSL można wykorzystać do wielu różnorodnych raportów. Ze względu na możliwość definiowania własnych, specyficznych dla przedsiębiorstwa funkcji, zakres dostępnych raportów pozwala realizować nawet złożone potrzeby raportowe.

 

 • RZIS Analiza Okresowa: raport prezentuje pozycje sprawozdania Rachunek Zysków i Strat w wersji kalkulacyjnej (wg ustawy o rachunkowości) sumarycznie dla całego roku, w półroczach, kwartałach oraz w poszczególnych okresach wybranego roku.
 • Analiza rentowności wg lokalizacji: Prezentuje wartość przychodów, kosztu własnego, zysku oraz wskaźnika rentowności sprzedaży wg placówek.

 

 • Koszty amortyzacji: raport przedstawia koszt amortyzacji dla ciągu A i B w podziale na grupy GUS oraz okresy.
 • RZIS Analiza Dynamika i Struktura: raport zawiera pozycje Rachunku Zysków i Strat okresu bieżącego w danym roku, narastająco od początku roku oraz analogiczne pozycje dla roku poprzedniego. Dodatkowo zawiera wskaźniki dynamiki oraz struktury.
 • Analiza sprzedaży wg rodzajów handlowych: raport przedstawia wartości netto, vat, brutto oraz kosztu własnego i zysku w podanym okresie.
 • Bilans Analiza Dynamika i Struktura: raport służy do analizy dynamiki oraz struktury bilansu.

 

Co zyskasz wdrażając nasz system?

Zwiększenie wydajności pracy (możliwość prostego tworzenia raportów, niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem)
Wygodny dostęp do danych firmowych (integracja z innymi elementami systemu Softlab ERP by Asseco daje bezpośredni dostęp do danych operacyjnych)
Bezpieczeństwo (ochrona danych z poziomu systemu przed nieautoryzowanym dostępem)
Możliwość definiowania także własnych, specyficznych dla przedsiębiorstwa funkcji.

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.