Przepisy

Zapraszamy do lektury materiałów dotyczących istotnych zmian w przepisach prawnych, które mogą mieć znaczący wpływ na bieżącą działalność podatników. Artykuły oraz opracowania, znajdujące się na naszych stronach, zostały przygotowane we współpracy z ekspertami zajmującymi się doradztwem podatkowym oraz finansowym. Poniższe tematy mogą być ważne dla użytkowników sytemu Softlab ERP by Asseco, rozliczających się z podatków takich jak VAT, CIT czy PIT.

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach i nowymi regulacjami!

Ceny transferowe, cz. 2: istotność transakcji, czyli które transakcje dokumentujemy

23.04.2018
Cena transferowa oznacza cenę, jaką nakłada dane przedsiębiorstwo na dobra, usługi i wartości niematerialne oraz prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu. Obecnie sytuacja komplikuje się przy ustalaniu konkretnych transakcji, dla jakich powinna zostać sporządzona dokumentacja cen transferowych.

Jednolity Plik Kontrolny – nowe obowiązki dla małych i średnich firm już od lipca 2018!

10.04.2018
Już od lipca 2018 r. małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przekazywania na żądanie Urzędu Skarbowego całości ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej. Planowane zmiany to ostatni etap przedsięwzięcia, którego celem jest usprawnienie procesu kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego i uzyskanie większych wpływów do budżetu z podatku VAT.

Nowe zasady w dokumentacji cen transferowych za 2017 rok

26.03.2018
Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciw oczekiwaniom firm i obiecało wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowej za 2017 rok. Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem w tej sprawie, przedsiębiorstwa będą miały czas na przygotowanie dokumentacji za rok poprzedni do końca września 2018 r. Wydłużenie terminu nie było bezzasadne, ponieważ przygotowanie dokumentacji według nowych, obowiązujących od 2017 r. wymogów przysparza przedsiębiorcom wiele kłopotów i jest bardzo czasochłonne. Tym bardziej nie warto odkładać rozpoczęcia prac na ostatnią chwilę.

Faktura tylko na podstawie paragonu zawierającego NIP kupującego

07.03.2018
Projekt ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, zawiera szereg nowości, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Obecnie projekt aktu jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a dokładna data wejścia w życie proponowanych zmian nie jest znana.

Pracownicze plany kapitałowe

28.02.2018
15 lutego 2018 roku Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego.

Rola systemu ERP w procesie kontroli biznesowych

31.01.2018
Według Ministerstwa Finansów kontrole biznesowe to proces, za pośrednictwem którego podatnik tworzy, wdraża oraz aktualizuje dostateczny poziom pewności w zakresie tożsamości dostawcy lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Rodzaje stosowanych kontroli biznesowych zależą od specyfiki danej firmy i jej polityki w zakresie fakturowania, rachunkowości, czy tez prowadzenia ewidencji VAT. Istotną rolę w procesie wsparcia kontroli biznesowych może pełnić system ERP, wspomagając bieżącą kontrolę nad zdarzeniami gospodarczymi.

Kontrole biznesowe odpowiedzią na zwiększone wymogi w zakresie udokumentowania należytej staranności

23.01.2018
Ministerstwo Finansów pracuje aktualnie nad wytycznymi dla przedsiębiorców w zakresie działań, jakie firmy będą musiały podjąć, aby udowodnić zachowanie należytej staranności. W celu zapobiegania ewentualnemu zakwestionowaniu rozliczeń podatkowych nie warto jednak czekać z wdrożeniem działań gwarantujących przedsiębiorstwom bezpieczeństwo zawieranych transakcji. Takie zabezpieczenie warto zapewnić sobie jak najszybciej.

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2018 roku

16.01.2018
Nowy rok tradycyjnie wita nas pakietem wchodzących w życie zmian podatkowych. Tym razem, zdecydowana większość zmian jest ukierunkowana na przeciwdziałanie optymalizacjom mającym na celu unikanie opodatkowania.

VAT split payment, czyli podzielona płatność

10.01.2018
VAT split payment, czyli podzielona płatność podatku VAT, będzie dotyczyć przedsiębiorców – firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku VAT. Nowe obowiązki mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2018 r. Split payment będzie dotyczyć płatności za towar czy usługę, które zostały zakupione od podmiotów gospodarczych.

Jednolity Plik Kontrolny – rewolucja w kontroli podatkowej!

04.12.2017
Od lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa udostępniają Urzędom Skarbowym szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Docelowo wszystkie polskie firmy będą zobowiązane generować dane pochodzące z własnych ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dzięki temu Urzędy Skarbowe będą mogły analizować wszelkie informacje dotyczące działalności danej organizacji w sposób elektroniczny.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.