Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

Business Intelligence

Wielowymiarowe analizy danych.

Oparte m.in. o mechanizmy OLAP rozwiązanie BI to narzędzie umożliwiające przekształcenie danych firmowych w wiedzę analityczną, która odpowiednio interpretowana może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Dowiedz się wiecej!

Arkusz XLS

Zestaw rozszerzeń do programu Microsoft® Office Excel®

Moduł Arkusz XSL to zestaw rozszerzeń do programu Microsoft® Office Excel®. Zadaniem rozwiązania jest udostępnienie danych oraz części funkcjonalności z programu Softlab ERP by Asseco w pliku Excel.

Dowiedz się wiecej!

Kontakt z nami

* W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.