Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 227 028 978

Zmiany w VAT split payment – już od września tego roku!

10.07.2019
Przedsiębiorcy nabywający towary lub usługi od innych podmiotów gospodarczych mogą korzystać z podzielonej płatności podatku VAT, tzw. split payment od lipca 2018 roku – na razie na zasadzie dobrowolności. Mogą zatem sami decydować, z którymi odbiorcami chcą się rozliczać w split payment i na jaki rachunek w związku z tym wpłacą wartość VAT wynikającą z każdej otrzymanej faktury. Ustawodawca przewiduje jednak pewne zmiany. Projekt nowelizacji ustawy o VAT zakłada, że podzielona płatność będzie obowiązkowa dla niektórych przedsiębiorstw już od 1 września 2019 r.

VAT split payment będzie rozwiązaniem obligatoryjnym już od września tego roku – w przypadku realizacji transakcji kupna-sprzedaży o wartości powyżej 15 tys. złotych, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności.

Obecnie firma sprzedająca towar czy usługę ma możliwość zastrzeżenia w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment. Według projektu ustawy, w przypadku każdej transakcji kwalifikującej się do zapłaty w modelu podzielonej płatności, sprzedawca będzie musiał umieścić dopisek „mechanizm podzielonej płatności” na wystawianej fakturze. Taka adnotacja zobowiąże nabywcę do zapłaty kwoty netto i podatku VAT na różne konta odbiorcy.

Obowiązek podzielonej płatności można wprowadzić w Polsce w wyniku decyzji Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r., która upoważniła nas do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Obowiązek split payment dla wybranych branż

Według Ministerstwa Finansów split payment będzie obowiązkowy dla branż, które opłacają podatek VAT metodą odwróconej płatności oraz dla tego typu transakcji, w których – według Ministerstwa Finansów, mogą występować różnego rodzaju nieprawidłowości. Łącznie, dotyczy to obecnie grupy ok. 150 wybranych towarów oraz usług, takich jak np. węgiel, maszyny i urządzenia elektryczne wraz z częściami i akcesoriami, komputery, telefony, konsole, odbiorniki telewizyjne, aparaty fotograficzne, złoto platyna, srebro oraz metale nieszlachetne, a także szereg usług budowlanych i wiele innych.

W przypadku transakcji wynoszących mniej, niż 15 tys. złotych, przedsiębiorcy – niezależnie od branży i rodzaju sprzedawanych towarów i usług, będą mogli nadal samodzielnie decydować czy chcą skorzystać ze split payment.

Projekt nowelizacji przewiduje, że środki pieniężne z konta VAT będzie można przeznaczyć na zapłatę podatków dochodowych oraz składek ZUS.

 

Kary za niestosowanie split payment

Kary związane z niezastosowaniem obowiązkowego split payment, jakie zostały wymienione w projekcie ustawy, dotyczą zarówno nabywcy, jak i odbiorcy:

  1. Jeśli sprzedawca nie zamieści na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku, jeśli dana transakcja powinna być w ten sposób zapłacona, wówczas będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.
  2. W przypadku, kiedy nabywca nie zastosuje metody podzielonej płatności – mimo, że jest ona w danej sytuacji obowiązkowa, zostanie ukarany grzywną wynoszącą 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze – nie odliczy zatem podatku VAT.
  3. Ponadto nabywca może zostać ukarany za popełnienie przestępstwa karnoskarbowego, za które będzie grozić grzywna do 720 stawek dziennych (w skrajnych przypadkach może to być nawet ok. 21 mln zł).

 

Jak realizowana jest płatność w ramach split payment?

Korzystając z podzielonej płatności nabywca realizuje płatność na dwa odrębne rachunki odbiorcy:

  • wartość netto zakupu jest płacona na rachunek bankowy dostawcy,
  • wartość VAT – na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT prowadzony przez bank.

Zapłata odbywa się jednak za pomocą jednego przelewu – nabywca wskazuje kwotę netto, jaka ma być przelana na konto sprzedawcy oraz kwotę podatku, jaka powinna trafić na konto VAT ww. sprzedawcy.

 

Wejście w życie obowiązkowego rozliczania w formie split payment

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje wejście w życie nowych obowiązków i sankcji od września 2019 r. Jest on jednak przedmiotem konsultacji publicznych i może ulec zmianie w późniejszym etapie legislacyjnym.

 

Dowiedz się więcej na temat nowych regulacji dotyczących podzielonej płatności z naszego bezpłatnego ebooka.

Bezpłatny Ebook
wszystko co musisz wiedzieć o Split Payment

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

Sprawdź więcej informacji na temat systemu finansowo-księgowego Softlab FK by Asseco w obszarze finansów i kontrolingu!

 
 


Autor:


Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych według Dziennika Gazeta Prawna m.in. w kategorii cen transferowych.

HLB M2 to grupa firm doradczych specjalizujących się w audycie, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.