Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 728 325 752

VAT split payment – nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca tego roku!

24.05.2018
VAT split payment, czyli podzielona płatność podatku VAT, będzie już niedługo dotyczyć różnego rodzaju płatności za towary i usługi realizowane przez podmioty gospodarcze. W związku z tym nowy projekt Ministerstwa Finansów stawia przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT przed koniecznością wprowadzenia zmian nie tylko w zakresie dostosowania prowadzonych ewidencji do stosowania rachunku VAT, ale także w wykorzystywanych przez nich systemach finansowo-księgowych.

Zapłata w modelu split payment będzie realizowana na dwa odrębne rachunki: wartość netto zakupu będzie płacona na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT, które bezpłatnie ma prowadzić bank. Każdy podatnik VAT posiadający firmowy rachunek bankowy będzie posiadał zatem dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług. Środki zgromadzone na tym rachunku będą mogły być wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności podatku na rachunek VAT dostawcy lub zwrotu kwoty tego podatku wynikającej z korekty.

 


Dowiedz się, jak przygotować firmę na split payment!

Obejrzyj prezentację naszego eksperta z HLB M2 Tax & Audit:


 

W związku z wejściem w życie split payment, wszystkie banki  w Polsce muszą do dnia 30 czerwca wprowadzić nowy rodzaj rachunku – rachunek VAT. Zostanie on automatycznie otwarty każdemu przedsiębiorcy, mającemu przynajmniej jeden rachunek rozliczeniowy w złotych. Rachunki VAT będą prowadzone wyłącznie w polskiej walucie, będą otwierane i prowadzone bez prowizji i opłat, i nie będą wymagały zawierania odrębnej umowy z bankiem. Zapłata split payment będzie dokonywana poprzez użycie specjalizowanego formatu przelewu, w którym będzie wskazana kwota brutto oraz VAT (plus numer faktury, identyfikator NIP podatnika otrzymującego płatność). Co także ważne, Sprzedawca będzie mógł zastrzec w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje płatności w systemie split payment.

Split Payment będzie na razie rozwiązaniem dobrowolnym. Przedsiębiorcy będą mogli sami decydować, z którymi odbiorcami chcą się rozliczać na zasadzie podzielonej płatności. To nabywca towaru lub usługi będzie podejmował decyzję, na jaki rachunek wpłaci wartość VAT wynikającą z każdej otrzymanej faktury odrębnie. Ministerstwo Finansów zaplanowało jednak szereg zachęt, które mogą wpłynąć na decyzję płatników co do wyboru split payment. Docelowo – w dłuższej perspektywie, split payment ma objąć obowiązkowo najprawdopodobniej wszystkie branże.

Bezpłatny ebook: wszystko co musisz wiedzieć o split payment

Dziękujemy za uzupełnienie formularza.

E-book zostanie automatycznie wysłany na podany adres e-mail.

Prosimy o podanie poprawnego adresu e-mail.
Pole Imię jest wymagane.

Administratorem zbieranych danych jest Asseco Business Solutions SA, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin (KRS 28257). Twoje dane będą przetwarzane w celu prowadzenie przez nas marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym, w razie wyrażenia przez Ciebie w tym zakresie zgody, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (takich jak zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia lub informacje o naszych produktach i usługach), tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na promowaniu sprzedaży. Twoje dane zamierzamy przechowywać w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo do żądania od nas, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadasz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu nie będziemy mogli już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Masz zawsze prawo wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymagane ustawowo i nie jest wymagane umownie. Nie jesteś zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie jednak brak możliwości realizacji przez nas celu wskazanego powyżej. W żadnym razie nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Z inspektorem ochrony danych administratora można skontaktować się pod adresem jak wyżej oraz mailowo pod adresem odo@assecobs.pl.

* Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, stanowi jednak warunek udostępnienia bezpłatnego e-booka „Wszystko co musisz wiedzieć o VAT split payment”.

 


Autor:


Ewelina Nowakowska
Partner oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Tax & Audit

Ewelina Nowakowska należy do grona najlepszych polskich doradców podatkowych w kategorii podatku od towarów
i usług (VAT) według Dziennika Gazeta Prawna.

HLB M2 to grupa firm doradczych specjalizujących się w audycie, doradztwie podatkowym, księgowości i finansach przedsiębiorstw.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.