Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 227 028 978

System WMS w branży spożywczej

25.04.2019
System WMS może być zarówno strażnikiem różnego rodzaju procesów zachodzących w magazynie jak i suflerem, który podpowiada jakie czynności powinno się w danym momencie wykonać. Jego głównym zadaniem jest usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową - od przyjęcia towaru, aż po jego wydanie. Wśród ważniejszych dla branży spożywczej funkcji warto z pewnością wymienić możliwość identyfikowania towarów, kontrolowania ich dat ważności, określania kryteriów składowania, monitorowania położenia czy też ustalania kolejności wydań.

Dobrze dopasowany system WMS powinien uwzględniać indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa – ponieważ różne firmy mogą mieć różne wymagania w zakresie gospodarki magazynowej. Dlatego też w magazynie dystrybucyjnym, w którym składowane są towary suche (np. herbata, kawa itp.) zostanie zastosowana inna konfiguracja niż w magazynie, w którym znajdują się towary chłodnicze (np. jogurty, serki, itp.) czy artykuły mrożone. W tych dwóch ostatnich przypadkach towar jest często przygotowywany tuż przed samym załadunkiem, może być też odwożony do miejsc składowania na paletach. Są jednak też pewne wspólne cechy aplikacji WMS, które mają duży wpływ na pracę w magazynie składującym produkty spożywcze, które powinni brać pod uwagę przedsiębiorcy przed ich wdrożeniem.

 

 

Podczas magazynowania towarów spożywczych kluczowym elementem jest przede wszystkim stałe kontrolowanie ich terminów przydatności do spożycia oraz śledzenie partii. Wbrew pozorom jest to zadanie niełatwe, jednak nowoczesne systemy WMS całkiem dobrze sobie z tym radzą. Rozwiązania te umożliwiają na przykład szybką rotację właściwych towarów i zabezpieczają firmy przed stratami finansowymi, z którymi musiałyby się liczyć na skutek zbyt długiego przechowywania towarów nie nadających się już do odsprzedaży z powodu zbliżającego się terminu niezdatności do spożycia.

 

Daty przydatności: optymalizacja przechowywania towarów spożywczych w magazynie

 

Daty przydatności do spożycia są kluczowe w branży spożywczej, ze względu na swój krótki termin, a także różnorodność. Często te same produkty zgromadzone w jednym magazynie mają różne terminy przydatności, zaś ich kluczowi odbiorcy  mogą w stosunku do nich mieć swoje ściśle określone indywidualne wymagania zapisane często w umowach z dystrybutorami. Przykładowo dystrybutor podpisuje ze swoim odbiorcą o nazwie A umowę, na mocy której dostarczane towary muszą posiadać datę ważności nie krótszą niż 7 dni, a z odbiorcą B podobną umowę, z tym że na te same towary z datą ważności nie krótszą niż 10 dni. Producent musi zatem dopilnować, by do każdego z klientów trafiły odpowiednie produkty spełniające owe wymagania. I w tym przypadku zadaniem systemu WMS jest poprowadzenie magazyniera w celu właściwej kompletacji, uwzględniając wspomniane daty ważności. Jeśli takich odbiorców i umów mamy więcej, organizacja kompletacji może stanowić niełatwe wyzwanie, któremu z pewnością sprosta dobrze dopasowane rozwiązanie WMS.

 

Śledzenie partii: kontrola nad magazynowanym towarem

 

System WMS pozwala na śledzenie partii, umożliwiając pełną kontrolę nad przechowywanym towarem we wszystkich procesach magazynowych, oczywiście z uwzględnieniem wydań zewnętrznych. Ten ostatni element jest szczególnie ważny w przypadku, kiedy np. konieczne jest wycofanie całej partii danego produktu z rynku. Bez rejestracji informacji, którym odbiorcom wydano daną partię towaru, byłaby to operacja niemożliwa do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia.

Tzw. traceability, czyli śledzenie partii dostępne w rozwiązaniach WMS, pozwala na rejestrację wszystkich zdarzeń, procesów i przemieszczeń towarów, z dokładnością co do każdej jego partii. System udostępnia całą historię przechowywania w magazynie, pokazując wszystkie ścieżki, jakie odbyła dana partia towaru, np. przyjęcie, przepakowanie, chłodzenie, składowanie, inwentaryzacja, kompletacja, wydanie, itp.

 

 

Program WMS już na przyjęciu do magazynu wymusza rejestrację dat ważności przyjmowanych towarów, dokonuje kontroli dostawy i jej pochodzenia (np. numery weterynaryjne, data produkcji, dane pracownika obsługującego przyjęcie, itp.), ewentualnej selekcji partii czy blokady przyjęcia do magazynu, jeśli towar nie spełnia odpowiednich warunków. Poza tym system podpowiada, jak towary powinny być w magazynie rozłożone i ewidencjonuje je z dokładnością do szczegółowej lokalizacji. Produkty o krótszych datach np. ze zwrotów lub przerzutów mogą trafiać od razu do miejsc kompletacji. Oprogramowanie sugeruje też, który towar powinien zostać w pierwszej kolejności wydany, gdyż jego termin przydatności jest krótszy. Oczywiście w zależności od przyjętego algorytmu, system może pracować na zasadach FEFO (First Expire – First Out) lub FIFO (First In – First Out). Z pewnością żaden pracownik sam nie byłby w stanie w pełni zapanować nad tego typu procesami, a nawet jeśli w jakiś zakresie mu się to uda, to firma będzie miała problem, jeśli postanowi on zmienić miejsce pracy.

 

Rola etykiet logistycznych w śledzeniu partii

 

Numer etykiety logistycznej z kodem kreskowym pozwala w każdym procesie magazynowym na identyfikację produktu znajdującego się na danej jednostce logistycznej. Dlatego też nowoczesny system klasy WMS najczęściej oferuje taką funkcję. Dzięki niej można cały czas widzieć zawartość pod kątem indeksu, ilości, daty produkcji, czy innych wymaganych parametrów takich jak np. data ważności. Co więcej, pozwala to na automatyzację procesu przyjęcia z produkcji każdej jednostki logistycznej, jej identyfikacji w systemie oraz określenie większości niezbędnych parametrów na podstawie danych zawartych w systemie WMS. Ponadto dzięki etykietom logistycznym rozwiązania WMS oparte o terminale radiowe potrafią nadzorować stany w miejscach przyjęć wyprodukowanego przez dział produkcji towaru, co w przypadku np. niewielkiej ilości urządzeń transportujących palety oraz obecności kilku takich miejsc pozwala między innymi na balansowanie kolejnością odwożenia palet z produkcji do miejsc składowania.

Dowiedz się więcej na temat systemu Softlab WMS by Asseco, który usprawnia zarządzanie gospodarką magazynową.

 


Autor:

Mariusz Żelazny

Szef Wydziału Handlowo-Projektowego w Asseco Business Solutions

 

Bądź na bieżąco
Zapisz się na Newsletter

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.