Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 503 182 066

Baza wiedzy dla firm

Zapraszamy do lektury materiałów dotyczących istotnych zmian w przepisach prawnych, które mogą mieć znaczący wpływ na bieżącą działalność podatników. Artykuły oraz opracowania, znajdujące się na naszych stronach, zostały przygotowane we współpracy z ekspertami zajmującymi się doradztwem podatkowym oraz finansowym. Poniższe tematy mogą być ważne dla użytkowników sytemu Softlab ERP by Asseco, rozliczających się z podatków takich jak VAT, CIT czy PIT.

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach i nowymi regulacjami!

System WMS w branży spożywczej

25.04.2019
System WMS może być zarówno strażnikiem różnego rodzaju procesów zachodzących w magazynie jak i suflerem, który podpowiada jakie czynności powinno się w danym momencie wykonać. Jego głównym zadaniem jest usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową - od przyjęcia towaru, aż po jego wydanie. Wśród ważniejszych dla branży spożywczej funkcji warto z pewnością wymienić możliwość identyfikowania towarów, kontrolowania ich dat ważności, określania kryteriów składowania, monitorowania położenia czy też ustalania kolejności wydań.

Jak przywrócić podatnika do rejestru lub sprawdzić jego status w zakresie VAT

13.03.2019
Najnowsze zmiany w obszarze procedur rejestracji i wykreślenia z rejestru podatników VAT mogą być przyczyną wielu utrudnień dla podatników VAT i ich kontrahentów. Z czym mogą się one wiązać? Największym zagrożeniem jest sytuacja, w której kupujący nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego, a sprzedawca będzie mieć obowiązek odprowadzenia podatku należnego. Istnieją jednak pewne regulacje prawe, które pozwalają uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji, mimo bardzo restrykcyjnego stosowania ww. procedur przez urzędy skarbowe.

e-Sprawozdanie w systemie ERP – jak to działa?

04.03.2019
Od października 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do sporządzania oraz przesyłania sprawozdań finansowych, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, w formie elektronicznej do właściwych urzędów. Struktura oraz format tych dokumentów zostały określone i udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Powyższy obowiązek dotyczy jednostek wpisanych do KRS oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe. Nowe regulacje wiążą się z koniecznością dostosowania się przez firmy do zmian, między innymi w obszarze wykorzystywanych systemów ERP.

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki dla firm

19.02.2019
Z początkiem 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, czyli tzw. PPK. Jest to powszechny i dobrowolny program oszczędnościowy dla zatrudnionych osób, za które pracodawca zobowiązany jest opłacać składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jego celem jest zachęcenie do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Program PPK będzie finansowany przez państwo, pracodawców oraz pracowników. Wiąże się zatem z powstaniem dla przedsiębiorstw wielu nowych obowiązków, do których już teraz warto się przygotować. W szczególności dotyczy to dużych organizacji, które PPK będzie obowiązywać od lipca tego roku.

Jak dopasować system WMS do potrzeb Twojej firmy oraz przeprowadzić jego udane wdrożenie

13.02.2019
We współczesnym magazynie wszelkie przemieszczenia towarów powinny zostać odwzorowane w systemie informatycznym, zaś zarządzanie procesami logistycznymi powinno przebiegać w sposób uporządkowany i przemyślany. Dlatego też na straży tych procesów warto postawić odpowiednio skonfigurowane rozwiązanie klasy WMS, które pomoże właściwie zarządzać gospodarką magazynową - od przyjęcia towaru, aż po jego wydanie oraz będzie podpowiadało, jakie czynności mają być w danym momencie wykonywane przez pracowników magazynu.

Kontakt z nami

W związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza dochodzi do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Informację o tym, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ich przetwarzaniem przez nas, znajdziesz w Klauzuli informacyjnej.