Porozmawiaj
z ekspertem
systemu
Softlab ERP
by Asseco

+48 81 710 34 40

Baza wiedzy dla firm

Zapraszamy do lektury materiałów dotyczących istotnych zmian w przepisach prawnych, które mogą mieć znaczący wpływ na bieżącą działalność podatników. Artykuły oraz opracowania, znajdujące się na naszych stronach, zostały przygotowane we współpracy z ekspertami zajmującymi się doradztwem podatkowym oraz finansowym. Poniższe tematy mogą być ważne dla użytkowników sytemu Softlab ERP by Asseco, rozliczających się z podatków takich jak VAT, CIT czy PIT.

Bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach i nowymi regulacjami!

VAT split payment: jak realizowana jest zapłata w ramach podzielonej płatności

01.10.2018
1 lipca 2018 roku nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności – tzw. VAT split payment, objęły wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym zmieniły się zasady związane z realizacją płatności za towar czy usługę, które zostały zakupione od innych podmiotów.

Ceny transferowe, cz. 5: treść dokumentacji – dokumentacja grupowa

17.09.2018
Ceny transferowe oznaczają ceny, według jakich dane przedsiębiorstwo realizuje transakcje zakupu lub sprzedaży m.in. produktów, towarów, usług czy wartości niematerialnych i prawnych z podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo. Na przygotowanie dokumentacji podatkowych za rok 2017 przedsiębiorstwa w Polsce mają czas do końca września 2018 r. Jednym z wymaganych elementów dokumentacji cen transferowych dla wielu przedsiębiorstw jest dokumentacja grupowa

Plan kont dla przychodów i kosztów nie tylko dla księgowych

12.09.2018
Plan kont nie musi być narzędziem przeznaczonym wyłącznie dla księgowych. Takie rozwiązanie może także doskonale sprawdzić się w innych działach, wspomagając różne osoby odpowiedzialne za zarządzanie przedsiębiorstwem. W tym przypadku szczególną rolę odgrywają konta przychodowe i kosztowe, z których menedżerowie są w stanie uzyskiwać informacje na temat struktury przychodów i kosztów w różnych przekrojach. Pozwala im to na lepsze podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o konkretne dane liczbowe, udostępnione w układzie zrozumiałym nie tylko dla księgowego.

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy projekt dla pracowników

29.08.2018
Najnowsza wersja projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) nakłada na podmioty zatrudniające powyżej 250 osób obowiązek tworzenia PPK od 1 lipca 2019 roku. Projekt zakłada ponadto stopniowe wdrażanie tego programu z uwagi na jego skalę.

Ceny transferowe, cz. 4: treść dokumentacji – analiza porównawcza

20.08.2018
Analiza porównawcza (ang. benchmarking study) jest to element dokumentacji dotyczącej cen transferowych, który sprawia podatnikom bardzo dużo kłopotów, jeśli nie przygotowywali oni do tej pory tego typu raportu. Do końca 2016 r. przygotowanie analizy porównawczej nie było obowiązkowe, jednak niektóre podmioty decydowały się na przygotowanie ww. raportu w ramach uzasadnienia rynkowego poziomu cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Począwszy od 2017 roku analiza porównawcza jest obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej dla firm, które osiągnęły poziom przychodów lub kosztów o wartości min. 10 mln euro.

Kontakt z nami

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c wyłącznie w celach doraźnych, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.